Publicerad 2023-11-08

Hässleholms kommun investerade i ArcGIS-plattform och jobbar mobilt ute i fält


Strax innan sommaren 2021 tog man beslut om att investera i en GIS-plattform på Hässleholms kommun. Valet föll på S-GROUP Solutions som leverantör och kommunen har nu tillgång till  ArcGIS-plattformen och alla dess förmågor.

Vi kontaktade Anna Lindqvist, GIS-ingenjör på kommunen, för att höra mer om beslutet kring att välja en GIS-plattform och hur de arbetar med bland annat mobila fältappar.

Från open source till ArcGIS – varför? 

- Vi har suttit och jobbat lite i QGIS och innan dess arbetade vi i ett annat system som baserades på Autodesk. Men när den leverantören inte längre utvecklade de funktioner som var av nytta för MBK och GIS kände vi att vi hade nått vägs ände och behövde prova något nytt.

GIS-ingenjör Hässleholms kommun

Enkelt att använda för alla förvaltningar

Anna berättar att skiftet till ArcGIS-plattformen har gett dem många fler möjligheter till att göra sådant som användarna efterfrågat och förväntat sig att man ska kunna göra i en karta idag.

- Med de verktyg som finns i plattformen kan exempelvis mina kollegor i andra förvaltningar ta med sig kartan ut i fält och skapa egna data. De är inte längre beroende av oss på kommunens centrala GIS-enhet på samma sätt, berättar hon och tillägger: Det är så mycket enklare nu när det finns fler möjligheter helt enkelt!

Fältapp, park i Hässleholm

Dokumentera direkt i fält via app

Just möjligheten att ta med sig en telefon eller surfplatta ut i fält är det som Anna har upplevt som mest efterfrågat.

- Det arbetet har blivit mycket enklare nu med den tillgången till fältappar som plattformen ger oss. Istället för att ta med block och penna ut i fält och anteckna avvikelser eller behov av åtgärder, för att sedan lägga in dem i kartan när man är tillbaka på kontoret, kan våra kollegor i de olika förvaltningarna rapportera direkt i telefonen via ArcGIS Field Maps och göra kopplingen till kartan på plats.

Dashboard Hässleholms kommun

Viktigt med GIS-plattform i kommunens arbete

För Anna och hennes kollega underlättar det i det dagliga arbetet att snabbt kunna sätta upp olika applikationer i GIS-plattformen, som kollegor i övriga verksamheter sedan kan använda på egen hand.

- Det finns massor av möjligheter i ArcGIS-plattformen. Ju mer man lär sig desto mer finns det att göra men man inser också hur omfattande plattformen är. Samtidigt ger den så mycket. Det finns många verksamheter i kommunen som kan nyttja verktygen i plattformen för olika ändamål och efterfrågan på dem är stor. Det visar på vilken viktig roll GIS har i en kommun.

Anna lyfter även vikten av att ha all information samlad och tillgänglig för alla på en plats.

- Nu tar vi bort gamla system och slopar pärmarna!


Smidigt installation - färre prestandaproblem

Anna berättar att de påbörjade installationen av ArcGIS under hösten 2021 och att de då arbetade stenhårt med att flytta all data. Såvida det inte var kritiskt läge gjorde de inga uppdateringar på sina gamla system under tiden utan målet var att så snart som möjligt komma på plats med det nya. Därefter, våren 2022, höll S-GROUP Solutions utbildning för användarna.

.

- Överlag har det gått väldigt bra. Vi har lärt oss jättemycket och utvecklas hela tiden. Det krävs såklart en invänjningsperiod när man är van vid andra system, men jag upplever att det nya systemet har tagits väl emot av användarna. Vi har dessutom mycket färre prestandaproblem än tidigare och lägger mycket mindre tid på att starta om tjänster och servrar.


Koordinera arbetsuppgifter i fält

Hässleholms kommun har hittills kommit igång med att arbeta i fältappen ArcGIS Field Maps. Man har även testat på ArcGIS Quick Capture som är en app utvecklad för datainsamling i fält, exempelvis trädinventering. Planen är att fortsätta utforska möjligheterna i plattformen efterhand.

- Vi har bland annat tittat lite på ArcGIS Workforce, men vi är inte där rent tekniskt än. Med ArcGIS Workforce ger man arbetsledare möjlighet att skicka ut arbetsordrar direkt i fält, så att man kan koordinera arbetsuppgifterna. En parkingenjör skulle till exempel kunna skicka ut en arbetsorder gällande en tömning av en papperskorg via appen till någon av sina medarbetare och hen får då upp den i telefonen ihop med information om plats och när arbetet senast ska vara utfört. Medarbetaren kan då lägga in uppgiften i sin planering och rapportera i appen när arbetet är utfört.


Tips på hur man kommer igång och arbetar med ArcGIS Field Maps

Vi ber Anna att dela med sig av hur man kan gå tillväga när en medarbetare vill bege sig ut i fält och sätta ut punkter i kartan.

- Om vi utgår från ArcGIS Field Maps så tänker jag såhär: Det är inte alls svårt att sätta upp en karta till en app. I ovanstående scenario skulle jag sätta upp ett driftat lager till dem och stoppa in i en karta. Sedan har fältpersonalen allt de behöver i telefonen. Det brukar innehålla ett punktobjekt och ett fritextfält så att de kan skriva en kom-i-håg-text och så kan man sortera det efteråt. Det behöver inte vara helt perfekt från början. Hela arbetsflödet med att skapa lager, stilsättning, ordna med gruppbehörighet och återkoppling tar inte mer än 20-30 minuter, avslutar hon.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.