Publicerad 2017-09-06

Hur arbetar Höganäs med den kommunala digitaliseringen?

Höganäs kommun, ett typexempel på ett kustsamhälle som historiskt omvandlats från den småskaliga fiske och jordbruksnäringen, till gruvort och senare industristad med blomstrande företagsamhet. Men resan har inte stannat där. De senaste femton åren så har Höganäs kommun aktivt satsat på att digitalisera sin kommunala verksamhet. Arbetet har präglats av nyfikenhet och en pionjäranda, vilket idag har format dem till en av de kommuner som ligger långt fram inom digitalisering.

Så formas den digitala staden

Ta del av Höganäs erfarenheter, tankar och arbete hur man formar den digitala staden och skapar en kommungeografisk samarbetsplattform som kommer medborgaren och verksamheten till nytta.

Läs hela reportaget här...


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.