Publicerad 2021-02-08

Välj rätt IT-stöd för digitala detaljplaner!

Arbetar du med detaljplaner? Då känner du förstås redan till att kommuner måste leverera detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella plattform från och med den 1 januari 2022.

Vad är viktigt att tänka på i valet av IT-verktyg för en digital planprocess? För planprocessen inkluderar ju mer än bara detaljplaner. Vi har summerat fem faktorer, baserat på vår fyrtioåriga erfarenhet inom området, som vi rekommenderar er att ta hänsyn till. Vi vet också att dessa aspekter är väldigt uppskattade av de 120 kommuner som använder GEOSECMA for ArcGIS som sitt stöd i planprocessen.


Den kommunala planprocessen omges som bekant av ständigt nya regelverk och högt satta politiska mål. Målet är att skapa en enklare, öppnare och mer effektiv plan- och byggprocess. Därför är det avgörande att kommuner gör rätt val av verktyg för att kunna etablera en digital planprocess där alla datamängder hänger ihop och kan göras tillgängliga digitalt.


1. Sömlös och sammanhållen planprocess

Regeringens strategiska mål pekar på vikten av digitala obrutna informationsprocesser som stöd för ett ökat bostadsbyggande. Med GEOSECMA for ArcGIS erbjuds möjlighet till en samordnad och komplett digital planprocess, från analys av markanvändning till ÖP, FÖP, detaljplan och digital medborgardialog. Med GEOSECMA följer även inbyggt stöd för den nya tidens planmosaik och dess analysmöjligheter kring byggrätter, markreserver, planbestämmelser o.s.v.

planering_uppsala

2. Framtidssäkert och myndighetsanpassat 

Vi har mångårig erfarenhet av att delta i nationella myndighetsdrivna projekt inom digital samhällsbyggnad och som leverantör har vi ett nära och kontinuerligt samarbete med Lantmäteriet och Boverket. Det är ett löfte från vår sida att leverera ett inbyggt stöd i systemet för aktuella regelverk och standarder. Låt oss ta ett aktuellt exempel. I januari öppnade Lantmäteriet den första versionen av sin nationella geodataplattform. Redan veckan därpå levererade vi digitala detaljplaner till den nya plattformen – som första programvaruleverantör i Sverige!

Länktips:3. GIS-lösning möjliggör relevanta analyser

Varje liten del i detaljplanen bär information som kan återanvändas i planprocessen. Tack vare att GEOSECMA är en GIS-baserad lösning har våra kunder naturliga förutsättningar att genomföra nödvändiga analyser för bästa möjliga planeringsunderlag.

Vår lösning innehåller inbyggt stöd för kommunen att skapa sin egen unika planbestämmelsedatabas där alla detaljplaner, oavsett skede, samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden. Dessutom inkluderas ett modernt webbverktyg som möjliggör avancerade analyser av planinformation på ett enkelt och snabbt sätt. Du får snabbt fram t.ex. hur mycket markreserver som finns, vad som gäller på en viss plats eller hur mycket mark som kan bebyggas med bostäder.


4. Tillförlitlig grunddata förutsättning för digitalt datautbyte

Med vår GIS-baserade lösning garanteras kommunen underlag för geografisk information med hög kvalitet, aktualitet och noggrannhet. Geometrisk kvalitet säkerställs via topologikontroller och tack vare inbyggt stöd för SIS-standarder och regelverk blir resultatet enhetliga format, gemensamma definitioner och standardiserat datautbyte. Något som är en förutsättning för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess och för att kunna leverera information till Lantmäteriets nationella plattform.

5. Flexibel affärsmodell inkluderar konsult

Slutligen vill vi lyfta fram värdet av en flexibel affärsmodell där det är möjligt att låta konsuler arbeta direkt i er egen miljö. Konsulter kan då konstruera detaljplaner utifrån era grunddata och leverera direkt till kommunens databas. Med vår kommunlicens kan ni jobba precis så. Vår affärsmodell innebär inga tröskelkostnader vid ökning av antalet användare. På så sätt blir det också enklare att sprida användningen av den geografiska informationen under planprocessen.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja era verksamhetsbehov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.