Publicerad 2019-01-31

SÅ SKAPAR IoT NYTTA I GATURUMMET - 4 EXEMPEL

digital trafikstyrninng

Det digitala gaturummet, som en del av den smarta staden, utvecklas i snabb takt tack vare områden som IoT (Internet of Things) och big data. IoT handlar förenklat om sensorer, som registrerar olika typer av data, och som kopplas upp till Internet. Det innebär att den fysiska världen kan analyseras i detalj och i realtid.

Här presenterar vi några exempel på hur IoT kan tillämpas för att utveckla service och tjänster inom gaturummet. Så att livet blir enklare och bättre för alla som vistas där.


1. SMART GATUBELYSNING

Smarta belysningar, med hjälp av intelligenta sensorer och trådlös styrning, kan aktivera sig själva baserat på hur människor rör sig i närheten. Med närvarostyrning får invånarna en trygg och säker utomhusmiljö genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle. Och för kommunens del påverkas energiförbrukningen positivt. Det kan också användas för att förstå hur medborgarna rör sig i staden och för att kartlägga var det borde finnas cykel- och gångvägar.

2. UPPKOPPLADE PARKERINGSPLATSER

Du snurrar runt och letar förtvivlat efter en parkeringsficka. Överallt är det fullt. Känner du igen dig? Och vet du hur mycket avgaser som tillförs stadsmiljön när vi kör runt och letar efter lediga p-platser? Genom att montera parkeringssensorer i asfalt eller under jord så kan informationen användas för att upplysa bilisterna om var de tomma parkeringsplatserna finns redan innan de når gatan eller parkeringshuset. Det minskar inte bara stressen för bilföraren utan får också miljömässiga effekter.


3. ÖKAD FRAMKOMLIGHET PÅ GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Vilka trottoarer bör breddas? Var är det mest akut att sätta in halkbekämpningsåtgärder vintertid? Svaren kan fås genom att använda sig av uppkopplade sensorer som mäter trafiken i realtid. Det finns redan idag teknik som också klarar av att särskilja cyklister och fotgängare. Dessutom kan informationen användas för att se hur invånarna rör sig runt staden och dra slutsatser kring var det finns mest behov av cykel- och promenadvägar.

4. AKTIVA MILJÖVAL

Tänk om vi kunde hjälpa invånarna att göra gynnsamma miljöval baserat på aktuella fakta? I Sverige testas just nu så kallad uppkopplad miljöövervakning. Det betyder att smarta sensorer mäter luftföroreningar och buller, vilket ger omedelbar information om aktuella halter i dessa gaturum. Informationen ska göra valet enklare för medborgaren att ställa bilen och istället välja bussen eller cykeln och därmed minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar.


DIGITALT GATURUM I PRAKTISK NYTTA

Oavsett var din gaturumsverksamhet befinner sig på vägen mellan vision och verklighet så är fundamentet för framgång ett bakomliggande framtidssäkert system. Vill du veta mer om vår syn på hur man skapar och förvaltar ett digitalt gaturum?

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.