Publicerad 2020-04-23

Koppla upp din stad med IoT - Helsingborgs erfarenheter samt 4 tips att komma igång!

Sensorer på vattenledningarna som stänger av sig när en läcka upptäcks. Gatubelysning som meddelar när den är ur funktion. Rörelsedetektorer som larmar om brukaren trillar ur sängen. Monitorer som berättar var lediga p-platser finns. Smarta sopkärl som komprimerar avfallet och signalerar när de behöver tömmas. Det är endast fantasin som sätter gränser för hur kommuner kan dra nytta av sensorer och Internet of things. Nyttan är uppenbar, många är i startgroparna men få kommuner tillämpar den nya tekniken i större utsträckning. I den här artiklen presenteras:

 • Filmintervju - så jobbar Helsingborg stad med sensorer i gaturummet
 • 4 tips för att komma igång med IoT
 • Utmaningar kring att implementera IoT i kommunal verksamhet

IoT i Helsingborg stad

Helsingborg stad profilerar sig genom att satsa på högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Lyssna på vår intervju med Andréas Hall, som arbetar som utvecklingsingenjör i Helsingborg. 

Ta del av hur de drar nytta av att använda sensorer i livbojar, jordfuktighetssensorer vid motorvägen för att underlätta trädbevattning samt radardetektor för att känna av vatten vid körbanan. Du får även deras bästa tips på vad som är viktigt för att komma igång med IoT!


Fyra tips för att komma igång med IoT

 1. Våga prova! Hitta konkreta exempel med direkt verksamhetsnytta.

 2. Testa flera pilotprojekt samtidigt och gärna över förvaltningsgränser. Utvärdera och dra lärdom av varandras erfarenheter.

 3. Blunda inte för att digitalisering inte alltid upplevs positivt. Var beredd på att hantera rädsla hos den egna personalen som oroar sig för att digitala verktyg ersätter vissa typer av arbetsuppgifter.

 4. Säkerställ att information inte blir liggande i separata silos. Sensordata måste kunna integreras med era befintliga verksamhetsdata och geografisk information.

internet of things

Utmaningar med IoT 

 • Det saknas gemensamma gränssnitt, standarder och regelverk för IoT.
 • Kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med digitaliseringsstrategier. Spännvidden av digital mognad är stor. 
 • Många kommuner ser teknikinvesteringar som en omedelbar kostnad, inte som långsiktig investering som gynnar verksamhetsutveckling och medborgarnytta.
 • Priset på sensorer är lågt men det är fortfarande kostsamt att sjösätta stora IoT-projekt.
 • Ny digital infrastruktur gör att behovet av IT-säkerhet ökar - samhällskritiska funktioner måste skyddas från sabotage.

IoT kan användas som verktyg för att effektivisera kommunal verksamhet och spara pengar samtidigt som servicegraden till medborgarna ökar.

En viktig nyckel till framgång är att information inte blir liggande i separata silos. Säkerställ att sensordata kan integreras med era befintliga verksamhetsdata och geografisk information.

Internet of Things och sensorer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.