Publicerad 2015-11-23

Klimatanpassning vid nybyggnation

Det blir allt viktigare för svenska kommuner att tänka på klimatförändringarnas påverkan vid nybyggnation och stadsplanering. Därför ger Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ut tips och råd för kommuner som arbetar med dessa frågor.

Klimatförändringarna påverkar hela Sverige. Risken för översvämningar till följd av skyfall finns i alla kommuner, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL i ett pressmeddelande. 

Några av tipsen från SKL är:

  •  Arbeta med klimatanpassning i hela planprocessen. Från översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. 
  • Skapa medvetenhet. Sprid kunskap om klimatförändringarna och dess konsekvenser i hela kommunförvaltningen och i den politiska ledningen.
  • Våga tänk långt framåt. Gärna 50-100 år fram i tiden. Använd prognoser.

Läs mer hos SKL


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.