Publicerad 2018-05-08

Knivsta utökar med GEOSECMA Fysisk planering

Knivsta är Sveriges snabbast växande kommun. Tillväxten och byggtakten är oerhört hög och ställer stora krav på de olika förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen.

- Vi har påbörjat en resa mot en sömlös digital process för samhällsbyggnad. Vår största utmaning har tidigare varit detaljplaneringen, där vi sagt nej till nya planer utanför tätorten. Med hjälp av GEOSECMA Fysisk planering får vi en central datakälla både vad gäller planbestämmelser och kartmaterial som gör att vi kan arbeta effektivt och lägga grunden för en bra bygglovsprocess, säger Pontus Lamberg projektledare i Knivsta kommun.

Med GEOSECMA Fysisk planering får kommuner, förutom det självklara grundstödet för alla delarna i detaljplaneprocessen, även en kreativ grund och ett framtidsförberett system, som är redo att möta kommande möjligheter. Så om ni står för framtidsplanerna så ordnar GEOSECMA detaljplanerna!

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering...


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.