Publicerad 2022-03-08

Insamling av kommunal gatustatistik – har din kommun koll på läget?

Det finns en stor efterfrågan av statistik inom väghållningsområdet. Därför har SKR valt att vidareutveckla verktyget Gatustatistik som varit tillgängligt sedan 2015. Insamling och publicering av nyckeltal inom gatustatistik sker nu via verktyget Kolada

Var med och bidra med nyckeltal från din kommun! SKR:s insamling pågår mellan 1 februari till 30 april 2022.

Vad innebär detta för kommuner? Och hur kan ni använda GEOSECMA for ArcGIS för att få koll på ert gaturum? 

lastbilar på väg med bro i bakgrunden

Vilka uppgifter förväntas kommunen lämna till Kolada?

SKR efterfrågar kommunala uppgifter kring exempelvis:

 • Kommunala bil- och cykelvägnätet
 • Beläggningsunderhåll och vinterväghållning
 • Belysningspunkter

Här hittar du SKRs lathund kring Kolada

Så kan kommunen dra nytta av Kolada

Syftet med undersökningen är att ge landets kommuner möjlighet att:

 • Skapa underlag för verksamhetsplanering.
 • Jämföra verksamheten med andras och följa utvecklingen över tid.
 • Identifiera målområden och förbättringsåtgärder.
 • Förmedla information till personal, ledning och politiker.

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS lokal vägdatabas

 • Möjlighet att vägnätsanknyta gaturumsinformation.
 • Enkelt att redigera kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät.
 • Skapa och uppdatera en lokal kopia av NVDB.
 • Tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med Trafikverkets NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format.
 • Möjlighet att sprida vägnätsinformation till övriga delar i kommunen.    
 • Möjlighet att presentera och analysera lokala vägdata med tillhörande företeelser.

Läs mer om GEOSECMA LVDB

Dashboard som visar mängd kommunal gång- och cykelnät

visualisering av kostnader och behov av gatuunderhåll redovisat i Dashboard for ArcGIS

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS ert gatuunderhåll

 • Kontroll över vägnätets mängder och status.
 • Planera, prioritera och visualisera behov av gatuunderhåll.
 • Ta emot, beräkna och visualisera beläggningsstatus och restliv.
 • Ta emot, analysera och presentera trafikmätningar.

Läs mer om GEOSECMA Gata


Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS belysningshantering

 • Belysningsinformation kan kopplas ihop med väglänk.
 • Kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar.
 • Fältinventering.
 • Planering och kontroll av drift och underhåll.

Läs mer om GEOSECMA Belysning


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.