Publicerad 2024-01-31

Inspireras av kommuners arbete med ArcGIS Urban!

ArcGIS Urban är det webbaserade modelleringsverktyget för fysisk planering som fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. Här kan kommunens samtliga stadsbyggnadsprojekt existera genom hela sin livslängd - från översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, planprogram och detaljplan till den slutligen färdigställda, bebyggda miljön.

Sedan lanseringen i Sverige 2019 har många av landets kommuner valt att investera i ArcGIS Urban som stöd för analyser och volymstudier i tidiga skeden av planprocessen och för att skapa sömlöshet i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Ta del av våra kundreportage där svenska kommuner – från norr till söder – delar med sig av sitt arbete med ArcGIS Urban och sina bästa tips till dig som är nyfiken på verktyget!

Tomas Looström och Christella Winzell på Region Gotland

Ystads kommun använder ArcGIS Urban för visualisering av planprocessen

Ystads kommun har arbetat med ArcGIS Urban sedan 2021 och använder verktyget för att visualisera såväl pågående planprojekt i hela kommunen som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i stadskärnan och stigande havsvattennivåer. En anledning till valet av verktyg var den unika möjligheten att kunna presentera planer och olika scenarion i 3D för både beslutsfattare och allmänheten.

Ta del av artikeln här

GIS-ingenjörer i Ystads kommun


Lomma kommun använder ArcGIS Urban för 3D och effektivare planprocess

Varför föll Lomma kommuns val på just ArcGIS Urban som verktyg i sin planprocess? Ta del av vår intervju där Johannes Rydbo, planeringsarkitekt, och William Walker, digitaliseringsstrateg, berättar om sina erfarenheter och bästa tips till dig som vill komma igång med verktyget.

Ta del av artikeln här

ArcGIS Urban Lomma kommun


Ulricehamns kommun visualiserar sina detaljplaner med en fotorealistisk modell

Allt fler kommuner väljer att presentera sina pågående planer i en 3D-miljö för att göra det lättare att förstå och kommunicera arbetet med kommunens planprocesser. Ulricehamns kommun är en av dem och de har, sedan drygt ett år tillbaka, valt att visualisera sina detaljplaner i ArcGIS Urban. Något som både varit mycket uppskattat av kommunens medborgare och som väckt nyfikenhet hos andra kommuner!

Ta del av artikeln här

Meshlager i ArcGIS Urban


Härnösands kommun använder 3D-visualisering för att främja medborgardialog

Härnösands kommun har med sin publika 3D-karta tagit steget för att med ArcGIS Urbans hjälp underlätta för kommunens invånare att ta del av och förstå kommande byggprojekt. Något som mötts av god respons från såväl medborgare som beslutsfattare! Läs vår intervju med Patrik Pettersson, GIS-utvecklare på Härnösands kommun, som ger dig en inblick i hur deras visualiseringsarbete lagt grunden för en bättre dialog med kommunens medborgare.

Ta del av artikeln här

Tips för att komma igång i ArcGIS Urban


Region Gotland delar sina erfarenheter av ArcGIS Urban

Region Gotland har arbetat med ArcGIS Urban under ett års tid och publicerade sitt första publika projekt under sommaren 2022. Med verktygets hjälp får nu kommunens invånare en unik möjlighet att ta del av och förstå pågående planprojekt och hur dessa kan påverka omgivning och siktlinjer – från såväl land som hav! 

Ta del av artikeln här

Kulturmiljöer utmärkta i 3d-karta


Så upplevde Hässleholms kommun ArcGIS Urban på vår workshop

Johan Pihel, GIS-utvecklare i Hässleholms kommun, var en av deltagarna på AGC23 som tog chansen att testa ArcGIS Urbans möjligheter i praktiken på vår workshop. Vad fick Johan för intryck av modelleringsverktyget och vilket värde skulle det kunna tillföra kommunens verksamhet?

Ta del av artikeln här

Workshop i ArcGIS Urban

Vill du se mer? Besök vår webbapp!

Besök vår webbapp och inspireras av 14 ArcGIS Urban-modeller skapade av våra kunder – från Boden i norr till Trelleborg i söder: Webbapp | ArcGIS Urban

ArcGIS Urban 3D


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.