Publicerad 2022-04-25

Kungälv positiva till GEOSECMA VA Förnyelseplanering

I arbetet med att utveckla GEOSECMA VA Förnyelseplanering har vi tagit hjälp av en projektgrupp bestående av en grupp representanter från olika VA-organisationer. De har bidragit med såväl kompetens som önskemål kring modulen och är en viktig kugge i vårt utvecklingsarbete. Vi tog en pratstund med Carolina Bodlund, VA-ingenjör på Kungälvs kommun, för att höra hur hennes förväntningar på den nya modulen ser ut. Hon berättar också om sina upplevelser av modulen då Kungälv fick möjlighet att betatesta funktionaliteten.

VA-ingenjör Kungälvs kommun

Vad hade du för förväntningar på GEOSECMA VA Förnyelseplanering då du gick med i projektgruppen?

Min förväntan på den här modulen var att det skulle bli enklare och tydligare så att vi kan förmedla och presentera resultatet av vårt arbete på ett annat sätt. Men framför allt att det inte ska ta så mycket tid att göra dessa analyser manuellt utan att allt finns framme, att systemet ska hjälpa mig att göra det. Det är för mig den absolut största vinningen. Vi växer mycket och har inte obegränsat med resurser och det är väldigt mycket annat som vi också ska hinna med.


Tycker du att modulen lever upp till dina förväntningar?

Av det vi fick möjlighet att testa i modulen, i en så kallad betaversion, så tycker jag absolut att den gjorde det. Det ser väldigt bra ut, enkelt och användarvänligt. Det är en stor vinst att två personer kan jobba med analyserna och att vi får samma resultat, att vi har allt snyggt samlat. Om någon skulle gå in i mitt arbetsrum idag för att ta del av mitt arbete skulle de troligen bli lätt förskräckta och inte riktigt veta var de skulle börja då ett och samma projekt kan innehålla 25 excel-ark med olika namn. Det känns inte kul att lämna över. 

Från manuella till automatiserade beräkningar

Hur ser ditt arbete med förnyelseplanering ut idag?

Vi är en mellanstor kommun men vi har ändå ganska mycket ledningsnät. Vi har mycket överföringsledningar och småorter på olika ställen så det är mycket information som ska hanteras. I nuläget går mycket tid till att exempelvis leta i arkiv, göra områdesvisa analyser, gå tillbaka och kolla ledningar, kolla driftstörningar på sträcka kontra hela nätet, hämta filer från Svenskt Vatten och statistik från VASS. Det blir väldigt många olika mappar, dokument och analyser att jobba med.

Testbild Arkiv

Hur ser du på arbetet framåt utifrån ett perspektiv där du jobbar i GEOSECMA VA Förnyelseplanering?

Jag kommer att få mer tid till att fokusera på att jobba strategiskt, att kunna lägga upp planer och förankra dem i organisationen nu när jag inte behöver göra de här riskanalyserna manuellt.
Dessutom blir det lättare att kommunicera internt när man på ett enkelt och visuellt sätt kan visa exempelvis teknikerna hur ett projekt växer sig allt större och man tvingas säga nej. Presentationsvänligt, användarvänligt, visuellt. Jag tror att det är nyckeln!

Citat Kungälv - GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.