Publicerad 2021-03-04

Läckage i ledningsnäten - Våra 3 bästa tips!

Varje år läcker i genomsnitt 15 % av vårt dricksvatten ut i marken på grund av läckage i ledningsnäten. Anledningarna är bland annat Sveriges föråldrade ledningsnät, eftersatt underhåll och klimatförändringar där exempelvis kraftiga regn gör att oönskat vatten läcker in i ledningarna.

I Danmark är motsvarande siffra cirka 8 %. En orsak till att Danmark lyckats minska läckage är investeringar i ny teknik för att spåra och upptäcka läckor. 

Här presenterar vi 3 faktorer som bidrar till att minska förlusten av vatten och som möjliggör kontroll av vattnets väg från verk till konsument och tillbaka.

flicka i vattenpöl

1. Kontroll och kunskap om sin VA-anläggning

Den grundläggande förutsättningen för kontroll över sin verksamhet är tillgång till digitaliserade och kvalitativa grunddata om sin VA-anläggning. Först då skapas möjligheten att identifiera aktuell status på ledningsnäten och arbeta med förebyggande insatser istället för akut underhåll. Ett digitaliserat och sammanhängande ledningsnät är också fundamentet för att kunna tillämpa de nya tekniska möjligheter som finns.

internet of things

2. Underhåll och förnyelse i tid

Utbytet och underhållet av vatten- och avloppsledningar skulle behöva gå dubbelt så fort som idag enligt Svenskt Vatten. Ersättningsinvesteringar i befintliga nät måste öka men det behövs även nyinvesteringar i VA-infrastruktur.

Redan idag ser vi brister i ledningsnätet och det beror på åldrande ledningar och klimatförändringar. VA-Sverige måste börja arbeta hårdare med förnyelsetakten. Det är ett långsiktigt arbete och nu börjar det bli bråttom." Marcus Lundqvist, Abonnentingenjör, Vatten och avfall på Motala kommun

” Vi kan se att vi har 40 år på oss innan antalet vattenläckor är dubblerade. Och det är utifrån om vi inte gör någonting alls.” Nathalie Drambo, Teamledare Ledningsnät rörnät planering och utveckling, Stockholm Vatten och Avfall


3. Proaktivt arbete med ny teknik

Att hitta läckage manuellt på långa sträckor och djupt under marken är svårt och kostsamt. Med hjälp av ny teknik blir det enklare att identifiera var läckor finns. 

Den mest intressanta tekniken just nu är AI och Internet of things. Detta innebär att vi kommer få realtidsdata in i våra system och att vi kan förutspå framtida problemområden.” Marcus Lundqvist, Abonnentingenjör, Vatten och avfall på Motala kommun

Sedan 2 år arbetar vi med AI i förnyelseplanering och vi ser redan nu nyttan av de analyserna. Vi vill förstås göra ännu fler analyser som är geografiska, automatiska och som visas i realtid. Och vi vill gärna jobba ännu mer med realtidsdata, IoT och självlärande lösningarJenny Hylin, Geodatasamordnare, Stockholm Vatten och Avfall


Artificiell intelligens (AI)

AI kan användas för att göra konditions- och statusbedömningar av vattenledningar. Genom att utgå från data om tidigare läckor tillsammans med information om hur ledningarnas attribut påverkar läckage (exempelvis dimension, material, ålder, jordart och tidigare driftstörningar) så blir resultatet en sannolikhetsbedömning för läckage på en viss ledning. Tekniken möjliggör en konditionsbedömning på hela ledningsnätet på bara ett par sekunder jämfört med en analog bedömning som skulle tagit år.

Ettor och nollor med hjärta

Sensorer och flödesmätare

Ett väl utbyggt nätverk av sensorer och flödesmätare gör det möjligt att direkt se var och när något händer. Tack vare tillgång till realtidsinformation möjliggörs aktiv läcksökning och långsiktig planering av underhåll.

Fjärravlästa mätare

Digitala och fjärravlästa mätare skickar förbrukningsdata dagligen, vilket ger VA-organisationen tillförlitliga data och möjlighet att se exakt var i nätverket man har läckageproblem. Dessutom medför det kunskap om faktiskt förbrukning, vilket ger korrekt debitering och jämnare intäktsflöde.


Drönare

Med dykande drönare ökar tillgängligheten till anläggningar och inspektion av platser som annars kan vara svåra att komma åt. Följden blir att fler anläggningar kan kontrolleras och med färre resurser.

AR (Augmented Reality)

Med AR och förstärkt verklighet kan vi se det som inte syns för blotta ögat tillsammans med det som existerar i omgivningen. Effekten blir att man snabbare, och med större precision, kan upptäcka problem samt  enklare identifiera möjligheter till lösning. 


Sveriges enda VA-system rustat för framtidens behov - Nu utvecklar vi nya GEOSECMA for ArcGIS VA!

Vilka förväntningar har Stockholm Vatten och Avfall och Motala kommun på morgondagens verksamhetssystem för VA? Och vad är Svenskt Vatten bästa tips till VA-branschen för att tackla utmaningar som exempelvis eftersatt underhåll och klimatförändringar? 

Se vår film som även handlar om vårt nya verksamhetssystem, GEOSECMA VA, och vilka möjligheter som lösningen kommer medföra för dig och din VA-organisation.


I vår 12 minuter långa film får du ta del av intervjuer med VA-kollegor som bl.a. ger sin syn på:

  • Vad krävs av ett VA-system för att kunna hantera branschens utmaningar?
  • Hur bidrar nya tekniker, t.ex. Internet of Things och Artificiell Intelligens, till att lösa VA-relevanta verksamhetsproblem?
  • Vilka förväntningar finns på smarta ledningsnät och ett VA-system för framtiden?

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.