Publicerad 2022-04-28

Lantmäteriet uppdaterar Direktåtkomsttjänster i maj 2022

Lantmäteriet har tidigare aviserat att man den 3 maj tänker lansera nya versioner av sina Direktåtkomsttjänster Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt samt Rättighet Direkt. Deras målsättning har varit att tidigare version av dessa direktåtkomsttjänster ska gälla parallellt med den nya versionen fram till 30 november 2022.

Anpassning av GEOSECMA Fastighet till myndighetsuppdatering flyttas fram

Därför var denna myndighetsanpassning, av modulen GEOSECMA Fastighet, ursprungligen planerad att ingå i vår GEOSECMA-release 10.9.1 SP1. Men på grund av att Lantmäteriet inte har tillhandahållit nödvändig dokumentation till oss som leverantör, eller andra berörda leverantörer, i rätt tid så ingår denna myndighetsuppdatering INTE i release 10.9.1 SP1. Därför kan vi i nuläget inte heller ange i vilken kommande release som vi kommer att anpassa GEOSECMA Fastighet till de nya versionen av dessa direktåtkomsttjänster.

Dialog pågår med Lantmäteriet och svenska leverantörer

S-GROUP Solutions, och andra svenska leverantörer, för en dialog med Lantmäteriet. Vår förhoppning är att myndigheten tillgodoser vårt önskemål om att flytta sitt avvecklingsdatum för tidigare version från 30 november 2022 till våren 2023. Så fort vi fått mer information från Lantmäteriet kommer vi att publicera det på vår hemsida.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.