Publicerad 2018-10-16

Eftersatt underhåll och sliten lekplatsutrustning

Gungsitsar som är lösa. Stickor och skruvar som sticker ut från träplank. Sittbänkar med trasiga delar. Senaste månaderna har media rapporterat flera gånger om slitna och eftersatta kommunala lekplatser runt om i svenska städer. Lekplatser som med andra ord inte är en bra miljö för Ieksugna barn. Vid Konsumentverkets och Boverkets senaste kontroll upptäcktes 500 säkerhetsbrister på de 26 lekplatser som inspekterades på olika håll i landet. Två tredjedelar av alla brister var underhållsbrister.

Stöd för lekplatsbesiktning i GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA for ArcGIS kan vi hjälpa kommuner att upprätthålla lekplatsernas säkerhet. Vår lösning för grönstruktur följer de regleringar och europeiska standarder som finns uppsatta för lekplatser och innehåller stöd för lekplatsbesiktning. Därigenom kan kommuner arbeta med besiktningsmallar för rutinmässig visuell kontroll, funktionskontroll och årlig säkerhetsbesiktning. På så sätt skapas en överblick över kommunens alla lekplatser och besiktningar samt lekredskapens övergripande status och skick.

Säkra lekplatser i Växjö

Växjö kommun är av våra kunder som använder sig av GEOSECMA for ArcGIS för att arbeta med lekplatsutrustningens underhåll på ett kvalitetssäkert sätt. De arbetar med funktions- och veckobesiktningar och ute i fält används iPad för att utföra besiktningarna.

- Våra medarbetare som har utfört besiktningarna är positiva och tycker att det är roligt att arbeta på ett modernt sätt. Dessutom slipper de ha med sig papper eller ”ha allt i huvudet” tills de kommer in på kontoret, berättar Liselotte Knutsson som arbetar som verksamhetsutvecklare i Växjö kommun.

Nästa steg för Växjös parkenhet är att implementera sina nya arbetsrutiner i fler parklag.

Läs mer:Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.