Publicerad 2024-04-08

Så kan din kommun förebygga olyckor och erbjuda tryggare lekplatser


Lekplatsbesiktning

Med GEOSECMA Park och grönyta hjälper vi din kommun att säkerställa säkerhet genom att vår modul följer de regleringar och europeiska standarder som finns uppsatta för lekplatser. Modulen stödjer hela arbetsflödet kring kontroll av lekredskap – från planering och uppföljning till stöd för besiktningspersonalens arbete ute på lekplatserna. Genom en effektiv arbetsprocess för lekplatsbesiktning blir det möjligt att:

 • skapa en översiktsbild av kommunens lekplatser och status på dess utrustning
 • planera kommande underhåll
 • förebygga olyckor och erbjuda trygga lekplatser
Lekplats gunga

Så fungerar kontroll av lekredskap med GEOSECMA for ArcGIS

 • Du får hjälp att hålla koll på när det är dags för veckotillsyn, funktionskontroll och årlig säkerhetsbesiktning. 
 • Modulens besiktningsmallar fungerar som checklistor för besiktningspersonalen och innehåller de kontrollpunkter som ska gås igenom vid besiktningen. 
 • Det är enkelt att registrera anmärkningar, skriva kommentarer och bifoga bilder ute på plats med din mobil eller surfplatta. 
 • Därefter kan åtgärder tilldelas fältpersonalen, som i sin tur kan åtgärda uppmärksammade fel. 
 • På så sätt hänger alla delar samman i ett sömlöst arbetsflöde.

Effekterna av ett effektivt arbetsflöde

 • Kvalitetssäkrade lekplatser med lägre risk för personskador
 • Minimerad tid från inkommen anmärkning till åtgärdat fel
 • Ökad möjlighet att spåra utförda lekplatsbesiktningar och genomförda åtgärder
 • Kvalitativa beslutsunderlag för effektivare planering av olika insatser på lekplatser

Se film: Arbetsflöde lekplatsbesiktning

Se vår film där vi berättar och visar hur arbetsflödet för besiktning av lekredskap fungerar i GEOSECMA Park och grönyta.

Filmens längd: 7:48 min 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.