Publicerad 2023-05-04

Effektiv tillgångsförvaltning med GEOSECMA for ArcGIS


Mobil fältinventering av vägmärken och belysning

Drift och underhåll är A och O för att kunna upprätthålla en god funktion på kommunens vägmärken och gatubelysning. Smutsiga skyltar eller vägmärken med skadad reflektion utgör en ökad trafikfara, i synnerhet under dygnets mörka timmar. Och att gatubelysningen fungerar är en förutsättning för såväl god upplevd trygghet som trafiksäkerhet i tättbebyggda områden.

Genom att lagra och hantera er anläggningsdata i GEOSECMA Belysning och GEOSECMA Vägmärke är det möjligt för er organisation att uppnå en effektiv tillgångsförvaltning. Ni får tillgång till ett komplett digitalt arbetsflöde, där olika användargränssnitt gör det möjligt att:

  • Arbeta avancerat med analyser i desktop
  • Se aktuell information om gaturummets anläggningar - såväl på kontoret som i fält
  • Samla in och uppdatera data i fält
  • Kunna övervaka och följa upp er verksamhet i en visuell nulägesbild, oavsett var ni befinner er

Låt oss berätta mer!

GEOSECMA Vägmärke Trafik

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS belysningshantering

I GEOSECMA Belysning kan löpande reparationer och underhåll administreras och också kommande underhållsbehov planeras och beräknas. Det innebär att kommunen får kostnadskontroll och erbjuder ett enkelt sätt att övervaka så att eventuella entreprenörer åtgärdar de fel och brister som uppstår. Och sist, men inte minst, medför systemet också bättre förutsättningar för kommunen att erbjuda medborgarna en trygg närmiljö i form av upplysta parker, gator, torg eller gångtunnlar.

GEOSECMA Belysning ArcGIS Dashboards
  • Med vår lösning kan ni enkelt ladda ned er belysningsdata på mobil enhet för att kunna titta på, inventera och redigera belysningsdata på ett kvalitetssäkrat sätt offline i fält. 
  • Kartorna som ska användas vid fältarbete kan anpassas för olika ändåmål, vilket gör det möjligt för er att helt och hållet styra vad som ska vara tillåtet att göra med er data. På så vis kan ni enkelt ge en entreprenör som ska utföra besiktning eller inspektion av era anläggningar just den behörighet som behövs för det specifika arbetet.
  • Med GEOSECMA for ArcGIS verktyg får ni en god överblick över utförda inventeringar och åtgärder som behöver göras för att till exempel byta ut trasig armatur eller rostangripna stolpar.
Belysning belysningsstolpar karta


Hantering av vägmärken med GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA Vägmärke underlättas kommunens skötsel av vägmärken. Systemet förenklar planering och underhåll av vägmärken, fästen eller portaler. Det finns även stöd för att budgetera eller summera alla objekt som behöver bytas inom en viss period. 

  • Med vår lösning kan ni ladda ned er vägmärkesdata på mobil enhet för att sedan kunna titta på, inventera och redigera vägmärkesdata på ett kvalitetssäkrat sätt offline i fält. 
  • Kartorna som ska användas vid fältarbete kan anpassas för olika ändåmål, vilket gör det möjligt för er att helt och hållet styra vad som ska vara tillåtet att göra med er data. På så vis kan ni enkelt ge en entreprenör som ska utföra besiktning eller inspektion av era anläggningar just den behörighet som behövs för det specifika arbetet.
  • Med GEOSECMA for ArcGIS verktyg kan ni presentera nuvarande status eller visa pågående hanteringar och var de sker så att denna information kan samutnyttjas inom verksamheten för andra uppföljningsåtgärder.
GEOSECMA Vägmärke app mobil fältarbete fält

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Belysning eller GEOSECMA Vägmärke och hur våra lösningar kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort!

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort!

Jag vill bli kontaktad


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.