Publicerad 2023-03-07

Myndighetsuppdatering Lantmäteriet - resulterar i nytt service pack 5


Ny version av Lantmäteriets Direktåtkomsttjänster

På grund av väldigt kort varsel från myndighet så krävs att vi adderar ett service pack med releasedatum slutet av mars (SP5). Lantmäteriet uppdaterar följande direktåtkomsttjänster 2023-03-01:

  • Byggnad Direkt 
  • Belägenhetsadress Direkt

Uppdatering av nyhet den 20 mars:

Vi  har nu fått information om att Lantmäteriet även publicerat ny version av "Samfällighetsförening Direkt v. 2.2." den 15 mars. Därför ingår stöd även för denna direktåtkomsttjänst i SP5.

Vad innebär detta för dig som kund?

  • Nuvarande versioner av ovanstående tre direktåtkomsttjänster är inte bakåtkompatibla och ersätter de nu gällande versionerna som kommer att avvecklas 2023-10-31. 
  • Se Lantmäteriets hemsida om Byggnad och Belägenhetsadress.
  • Se Lantmäteriets hemsida om Samfällighetsförening
  • Det innebär att kunder med GEOSECMA Fastighet och GEOSECMA Fysisk planering måste uppdatera till service pack 5 senast 2023-10-31 för att säkerställa fortsatt åtkomst till dessa direktåtkomsttjänster. 
  • Releaseerbjudande för service pack 5 mejlas till GEOSECMA Systemansvarig den 8 mars.

Till releasehemsida - 10.9.1 SP5


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.