Publicerad 2022-09-06

Ny NVDB-katalog i november 2022


Ny katalog för Nationell VägDataBas (NVDB)

Trafikverket kommer att publicera en ny version (6.3.8.) av sin NVDB-katalog den 2 november 2022. Vill du redan nu veta mer om dess innehåll? 

Vi beskriver förändringarna i den nya versionen och berättar när myndighetsanpassningen blir tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS!

bilvägar

Vad innehåller Trafikverkets nya NVDB-katalog?

Ny företeelse Bygdeväg
 • Bygdevägar är bilvägar med en körbana för bilar och två bredare vägrenar på var sida för cyklister/gångtrafikanter. Syftet med Bygdeväg är att underlätta för cyklister och fotgängare på dessa vägsträckor.
Ändringar i Förbud mot trafik
 • Ett nytt attribut Beteckning läggs till. Trafikverket fortsätter arbetet med att lägga till Beteckning (som beskriver löpnumret i STFS/Svensk Trafikföreskriftssamling) i dataprodukter rörande trafikregler. Med detta skapas en tydligare koppling mellan föreskrift och företeelse. Vidare ändras maxvärdet i befintligt attribut Totalvikt från 63.5 ton till 74 ton.
Ändringar i Korsning
 • I befintligt attribut Generaliseringstyp sker följande förändringar:
  • Trafikplats (värdemängd avslutas)
  • Droppe (ny värdemängd)
 • Tre nya attribut skapas: 
  • Ingår i trafikplats (nytt attribut med värdemängd: Ja/Nej/Okänt)
  • Trafikplatsnamn (nytt attribut, fritext)
  • Tpl-nummer: (nytt attribut, fritext, möjliggör att kunna hålla trafikplatsnummer som 96.1)
 • Två befintliga attribut avslutas:
  • Trafikplatsnummer: (avslutas)
  • TPL_undernummer (avslutas)
Ny värdemängd för Väghinder:
 • Ny värdemängd, stenhinder läggs till i befintligt attribut Hindertyp.

När lanseras stöd i GEOSECMA LVDB?

Vår målsättning är att denna myndighetsanpassning av GEOSECMA LVDB kommer att finnas tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 Service Pack 3, som lanseras i november, 2022. 

gata med bilar

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.