Publicerad 2022-10-19

Ny NVDB-katalog i november 2022


Ny katalog för Nationell VägDataBas (NVDB)

Trafikverket publicerar en ny version (6.3.8.) av sin NVDB-katalog den 2 november 2022. Här beskriver vi förändringarna i den nya NVDB-katalogen. Du får även ta del av vår rekommendation till organisationer som har GEOSECMA LVDB.

Denna myndighetsanpassning av GEOSECMA LVDB kommer att finnas tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 Service Pack 3, som lanseras i november, 2022.

Observera att nedanstående förändringar i Korsning medför att man bryter isär trafikplatser. Detta innebar ajourhållningsstopp för företeelsen korsning från att nya NVDB-katalogen publicerades den 2 november fram till 15 november. 

bilvägar

Vår rekommendation - för dig som har GEOSECMA LVDB

Import och export – undantag Företeelsen Korsning

I perioden mellan 2 november (när nya NVDB-katalogen lanseras) fram tills att er organisation har installerat vår myndighetsanpassning av GEOSECMA LVDB (10.9.1 Service Pack 3) kan ni fortsätta med import och export av er vägnätsdata till NVDB som vanligt med följande undantag:

 • Ni ska INTE arbeta med företeelsen Korsning. Det medförde även ajourhållningsstopp för företeelsen korsning, på grund av att man bryter isär trafikplatser, från dess att nya NVDB-katalogen publicerades den 2 november fram till 15 november.
 • Ni kommer inte heller att få tillgång till övriga förändringar i den nya NVDB-katalogen (se innehåll längst ned i detta mejl).

Avsluta pågående redigeringsjobb före uppdatering till nytt service pack 3

Om ni har pågående redigeringsprojekt, som innehåller företeelsen Korsning, bör dessa checkas in till NVDB och avslutas före den 2 november.

Om ni arbetar med redigering av ert lokala vägnät via tjänstebaserat datautbyte och har checkat ut information från Trafikverket så måste dessa jobb/projekt avslutas och checkas in till Trafikverket före uppdatering till GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP3. Det betyder således att era projekt måste vara såväl incheckade, godkända och borttagna före installation av nytt service pack.


Vad innehåller Trafikverkets nya NVDB-katalog?

Ny företeelse Bygdeväg
 • Bygdevägar är bilvägar med en körbana för bilar och två bredare vägrenar på var sida för cyklister/gångtrafikanter. Syftet med Bygdeväg är att underlätta för cyklister och fotgängare på dessa vägsträckor.
Ändringar i Förbud mot trafik
 • Ett nytt attribut Beteckning läggs till. Trafikverket fortsätter arbetet med att lägga till Beteckning (som beskriver löpnumret i STFS/Svensk Trafikföreskriftssamling) i dataprodukter rörande trafikregler. Med detta skapas en tydligare koppling mellan föreskrift och företeelse. Vidare ändras maxvärdet i befintligt attribut Totalvikt från 63.5 ton till 74 ton.
Ändringar i Korsning
 • I befintligt attribut Generaliseringstyp sker följande förändringar:
  • Trafikplats (värdemängd avslutas)
  • Droppe (ny värdemängd)
 • Tre nya attribut skapas: 
  • Ingår i trafikplats (nytt attribut med värdemängd: Ja/Nej/Okänt) - Obligatorisk
  • Trafikplatsnamn (nytt, icke-obligatorisk, attribut, fritext)
  • Tpl-nummer: (nytt, icke-obligatoriskt, attribut, fritext, möjliggör att kunna hålla trafikplatsnummer som 96.1)
 • Två befintliga attribut avslutas:
  • Trafikplatsnummer: (avslutas)
  • TPL_undernummer (avslutas)
Ny värdemängd för Väghinder:
 • Ny värdemängd, stenhinder läggs till i befintligt attribut Hindertyp.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.