Publicerad 2017-11-28

Överkalix investerar i GEOSECMA Ledning VA

Vi välkomnar ännu en kommun in i GEOSECMA-familjen. Överkalix kommun valde Ledning VA, Fysisk planering och kopplingsprodukterna EDP Vision och EDP Future.

Med GEOSECMA Ledning VA får Överkalix en lösning för dokumentation, drift och underhåll samt analys av sitt ledningsnät. I modulen finns även ett inbyggt regelverk som garanterar att data registreras på rätt sätt. Ett väl dokumenterat VA-nät innebär högre kvalité i drift och underhållsarbetet, samt snabbare arbetsprocesser. Ledning VA ger även ett effektivt flöde hela vägen från felanmälan till färdig åtgärd, samt ett kraftfullt analysverktyg för att säkerställa att rätt åtgärd sätts in på rätt ställe, i rätt tid.

Med GEOSECMA Fysisk planering, som verktyg i planeringsprocessen, läggs grunden till digitalisering av planer, smidigare arbetsflöden och samarbete mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer. Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess.

Läs mer om:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.