Publicerad 2023-11-16

Kolla innan du gräver!


Minska risken för skador på infrastruktur

Under markytan döljer sig samhällsviktig infrastruktur och avgrävningar är en vanlig orsak till att störningar på elförsörjning, telefoni- och internettrafik samt skador på vatten- och avloppsledningar uppstår. 

Grävarbeten kan vara både kostsamma och tidskrävande, men genom att vara ansluten till Post- och Telestyrelsens (PTS) kostnadsfria webbtjänst Ledningskollen.se blir de både enklare, snabbare och säkrare att utföra. Både för er som ledningsägare och för er som ska planera/projektera eller stå för grävarbetet. Här ger vi er en inblick i hur tjänsten kan underlätta ert arbete!

Excavator digging grävmaskin


Så kan PTS Ledningskollen underlätta ert arbete

Som kommun kan ni ha flera roller i projekt som berör infrastruktur och grävarbeten och oavsett vilken roll ni har finns det fördelar med att vara ansluten till tjänsten:

Ledningsägare

  • Som ansluten ledningsägare meddelas ni när markarbeten i närheten av er infrastruktur registreras. Något som både ger ökat skydd för era ledningar och underlättar för er att garantera att utförarna får tillgång till korrekt information. 
  • Ni får enbart information som berör ert angivna intresseområde och spar på så vis tid som annars hade behövt läggas på att hantera irrelevanta förfrågningar.

kontor office
Planerare/projektör
  • Som planerare/projektör behöver du tillgång till information om befintlig infrastruktur och det får du enkelt via webbtjänsten. När du skapat ditt ärende kommer du att få tillgång till korrekt och aktuell data av berörda ledningsägare.

Utförare av markarbeten
  • Om ni ska gräva eller schakta kan ni enkelt ta reda på vilken typ av ledningar som finns inom det aktuella området och deras sträckning.
  • Ni kan också använda tjänsten för att samordna markarbeten eller för att underlätta informationsutbyte vid planering av framtida projekt.

Många av landets kommuner och kommunala bolag är redan anslutna till PTS Ledningskollen - här kan du se vilka!

PTS Ledningskollen.se Ledningskollen

Hantera ärenden från Ledningskollen i GEOSECMA

Visste du att du som ledningsägare kan hantera inkomna ärenden från PTS Ledningskollen direkt i GEOSECMA for ArcGIS? Med GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare, en helt webbaserad integrationsmodul, möjliggörs ett automatiserat ärendeflöde vilket innebär att antalet arbetsmoment minskas och handläggningstiden förkortas. Alla delar i handläggningen sköts i modulen. Dessutom säkerställs spårbarhet eftersom ni har tillgång till både aktuella och avslutade ärenden oavsett tidsperiod inklusive skickade svar till frågare och Ledningskollen.se. Uppgifter som i sin tur möjliggör relevanta VA-analyser. 

Kika på vår kortfilm och ta del av våra bästa argument för varför GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare tillför nytta i din verksamhet (filmens längd: 0:54 minuter).

Här kan du läsa mer: GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.