Publicerad 2022-09-06

Ny Planbestämmelsekatalog - På gång hos Boverket


Ny version lanseras i slutet av 2022

Just nu pågår arbete hos Boverket med att förbereda en ny version av Planbestämmelsekatalogen. 

  • Vilka förändringar planeras? 
  • Hur påverkar det dig som arbetar med GEOSECMA Fysisk planering? 
pixabay/stockholm-g8cb3b67e4_640

Vad innebär Boverkets nya version?

Myndigheten har för avsikt att lansera en ny version av Planbestämmelsekatalogen den 1 november i år. Förändringarna kommer bland annat att omfatta information som rör:

  • Hilucskoder
  • Länkning till vägledning på PBL Kunskapsbanken 
  • Ett antal mindre redaktionella ändringar

Hur påverkas GEOSECMA Fysisk planering?

I nuläget inväntar S-GROUP Solutions, och landets övriga systemleverantörer inom området, mer detaljerad information från Boverket. Först när vi har fått ytterligare detaljer från myndigheten kring planerade förändringar kan vi påbörja anpassning av GEOSECMA Fysisk planering. Vår ambition är att lansera stöd för den nya Planbestämmelsekatalogen i version 10.9.1 Service Pack (november 2022). Håll dig uppdaterad via GEOSECMA Releaseplan!  


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.