Publicerad 2019-05-15

GEOSECMA Registerkarte-GML - för kommunikation med nationella registerkartan

Med modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML, som bygger på GEOSECMA Karta, kan kommuner leverera uppdateringar i den nationella registerkartan enligt Lantmäteriets nya DRK-avtal (DRK = Digital registerkarta).

Modulen hanterar kommunikation kring den nationella registerkartan mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets system på ett standardiserat sätt helt i enlighet med myndighetens nya format Registerkarte-GML. Tack vare en tätare uppdaterad registerkarta och korrekta fastighetsgränser så ökar också möjligheten att snabbt kunna lämna planbesked, vilket är till nytta i detaljplaneprocessen.


sigtuna samhälle

5 fördelar med att använda formatet Registerkarte-GML:

  1. standardiserat sätt att utbyta information mellan kommun och myndighet
  2. tätare kvalitetshöjande uppdateringar av registerkartan
  3. sömlös lagring av data med högre lägesnoggrannhet
  4. korrekta fastighetsgränser
  5. kvalitativt underlag i detaljplaneprocessen

Läs mer om modulen GEOSECMA Registerkarte-GML

Läs mer om modulen GEOSECMA Karta


Registerkarte-GML effektiviserar och förenklar för Region Gotland

Den nya standarden gör skillnad för en kommun som Gotland där man genom DiSa-projektet levererar tusentals förbättringar av sina fastighetsgränser till Lantmäteriet. Se en kort kommentar från Erik Lindgren, Kartingenjör och delprojektledare inom DiSa på Region Gotland.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.