Publicerad 2023-05-11

Region Gotland tar hjälp av GEOSECMA VA Förnyelseplanering i arbetet med sin förnyelseplan


Ta del av VA-ingenjörens erfarenheter

Region Gotland var en av de första kunderna att investera i GEOSECMA VA Förnyelseplanering. Christina Gustafsson arbetar som VA-ingenjör på regionens VA-avdelning och var en av de drivande i valet av det nya verksamhetssystemet.

Vi kontaktade henne för att ta del av hennes tankar kring arbetet med förnyelseplanering.

Christina Gustafsson, VA-ingenjör Region Gotland.

Viktigt grundarbete med att samla in data

- Vi planerade att påbörja arbetet med en förnyelseplan redan 2016 och gick då en kurs hos Svenskt Vatten. Efter den insåg vi att det skulle ta tid att komma igång då det var mycket data som behövdes samlas in. Många ledningar saknade material, dimension och årgång. Det var först under pandemin som jag fick möjlighet att lägga mycket tid på att gå igenom gamla ritningar och uppdatera vår ledningsdatabas med den basinformationen och skaffade på så sätt ett bra underlag för planen.

Galvledningar, Region Gotland

Saknade bra verktyg för analyser

Under hösten 2021 antogs den förnyelseplan som Christina och hennes kollegor tagit fram med hjälp av Excel och Svenskt Vattens rekommendationer. Men den var väldigt inriktad på områdesvis förnyelse och de insåg att Excel-arken inte räckte till.

- Vi saknade ett bra verktyg för att kunna hantera mer information och göra analyser.
Valet av verktyg föll på GEOECMA VA Förnyelseplanering och på Region Gotland har man nu arbetat i modulen i cirka ett halvår. Christina berättar att det stora arbetet var att få in all data och ställa in parametrar och vikter. Men när det väl var på plats upplevde hon det som enkelt att exempelvis göra områdesvisa analyser, kolla på ledningar och lägga till projekt som beskriver de olika åtgärder som behöver göras i VA-nätet.


Bättre översikt och uppföljning av projekt

Christina berättar vidare att de på VA-avdelningen är en liten grupp anställda som under åren många gånger suttit och diskuterat samma projekt men aldrig riktigt kommit till skott. Med hjälp av modulen får de nu en bättre överblick då de dels har all information kopplad till en karta men också då de kan lägga in en åtgärd på ett problem direkt i verktyget. På så vis riskerar det inte att falla mellan stolarna.

- Med en bättre överblick via kartan ser vi dessutom ifall det finns projekt där ledningarna ligger nära varandra så att vi kan samköra en insats, tillägger hon.

Förnyelseplanering, Region Gotland

Enklare att prioritera insatser

- Med hjälp av GEOSECMA VA Förnyelseplanering få du en stabilare grund att stå på när du ska ta beslut kring insatser i ledningsnätet. I översikten ser du direkt vilka ledningar som är i störst behov av att bytas ut och kan prioritera dem. Ser du dessutom att det exempelvis ligger en galvledning under en anslutande gata kan du passa på att byta ut den under samma insats. Så det är som sagt bra med översikten i kartan.

Det är dock en förutsättning att du har ett bra underlag då allt baseras på den data du matat in, betonar hon.

Galvledning

Spännande att se utvecklingen framåt

Christina uppger att hon är nöjd med GEOSECMA VA Förnyelseplanering såhär långt. Hon och hennes kollegor jobbar fortfarande en del i Excel med Gantt-scheman, något hon hoppas på att kunna göra i modulen på sikt. 

- Jag skulle önska att få till den här tidslinjen där man kan se hur projekten ligger i förhållande till varandra och hur lång tid de beräknas ta. Men det är ett nytt verktyg och jag tror att många detaljer utvecklas med tiden. Det blir intressant att se hur det blir när vi går över till nya GEOSECMA för VA.


Tips till dig som ska arbeta i GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Vi avrundar samtalet med att jag ber Christina om hennes bästa tips till andra kommuner som ska jobba i GEOSECMA VA Förnyelseplanering.

- Då vill jag trycka på vikten av att du har en bra ledningsdatabas med så mycket dokumenterat som möjligt när det gäller anläggningsår, material och dylikt för att få till det strategiska arbetet. Det är dessutom viktigt att komplettera med driftstörningar också så att man får en så bra analys som möjligt.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.