Publicerad 2020-04-29

Kom igång med tillståndsbedömning av ledningsnätet

Rörinspektion, eller tv-inspektion som det brukade kallas, är en viktig undersökningsmetod för att bedöma ledningsnätets status. I denna artikel får du en snabbguide i det viktigaste kring rörinspektioner!

  • Vilka effekter ger det till VA-verksamheten?
  • Varför är det viktigt?
  • Hur kan vi hjälpa er?
översvämning, bilar i vatten

Rörinspektion blir allt viktigare

Svenskt Vatten har länge påtalat underhållsskulden i Sveriges VA-ledningsnät. Vårt föråldrade VA-nät innebär att utbyte och underhåll av vatten- och avloppsledningar egentligen behöver gå dubbelt så fort som idag. Ersättningsinvesteringar i befintliga nät måste öka och det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur till följd av befolkningsökning, bostadsbyggande och klimatförändringar. 

Men för att möjliggöra faktabaserade beslut kring var och när insatser behövs så måste vi veta hur vårt ledningsnät mår. Rörinspektioner är ett effektivt sätt att få reda på ledningsnätets status.

Ledningsrör i marken

3 direkta effekter av regelbunden rörinspektion

1. Kunskap!

Kännedom om status på ledningsnätet med möjlighet att även få betyg på enskilda ledningar. 

2. Rätt åtgärd på rätt plats!

Beslutsunderlag för att bedöma vilka ledningar som kan repareras och vilka som är i behov av att läggas om. 

3. Effektivare VA-verksamhet!

Ett väl dokumenterat VA-nät innebär effektivare drifts- och underhållsarbete och är förutsättningen för analyser av ledningsnätet, budgetarbete, resursplanering och uppföljning av verksamheten.


Så kan vi hjälpa er med rörinspektion

GEOSECMA Ledning VA följer Svenskt Vattens TV3-format för rörinspektioner, profilmätning samt brunnsinspektion. Genom att använda presentationsverktygen i GEOSECMA for ArcGIS kan du enkelt åskådliggöra i vilket skick ledningsnätet är. Det finns även stöd i vårt system för att skapa en beställningsfil, enligt gällande TV3-format, med underlagsdata (exempelvis knutpunktsnamn, dimensioner eller rörmaterial) och leverera till den part som ska genomföra filmningen. På så sätt minskar risken för missförstånd och möjligheten till kvalitetskontroll i fält ökar.

Dessutom erbjuder vi projektstöd till er som vill komma igång med rörinspektioner. Vi går tillsammans igenom, i er egen miljö, hela arbetsflödet från att importera TV3-filer till att på bästa sätt använda resultatet från inspektionerna i er verksamhet.

Läs mer

people working with laptop


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort!

Kontakt_mer information_produkt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.