Publicerad 2023-08-28

Motala kommun sätter stort värde på supportbesök


Toppbetyg från kunderna

S-GROUP Solutions supportteam hanterar årligen närmre 5000 supportärenden. Det motsvarade förra året personlig dialog med 190 kundorganisationer. För att mäta kundnöjdheten genomförs varje år en enkät och i senaste mätningen uppgav 97% av de som svarade att de var antingen nöjda eller mycket nöjda med supportens arbete. Ett betyg som supporten är väldigt stolta över och ständigt arbetar för att upprätthålla.

Supportenkät visar hög kundnöjdhet

Besöker kunderna på plats

Tony Wilsson arbetar som supportchef på S-GROUP Solutions och är med sina 34 år på företaget ett känt ansikte för många. Varje år besöker han ett tjugotal kommuner och VA-organisationer för att ha en personlig dialog med GEOSECMA-användare, följa upp de viktigaste supportärendena och utbyta information kring vad som är på gång i såväl kundens miljö som hos S-GROUP Solutions. Ett tilltag som är såväl uppskattat som givande för bägge parter.

- Jag uppskattar det personliga mötet där vi kan träffas och diskutera igenom vår hantering av den specifika organisationens kontakt med oss på supporten. Jag upplever att den feedback jag får i dessa hjälper oss mycket i vår strävan att fortsätta leverera bra support till våra användare, förklarar han.


Sätter stort värde på fysiska möten

Ett av årets besök var förlagt till Motala kommun där Tony bland annat träffade GIS-ingenjör Torbjörn Karlsson. Torbjörn berättar att han ser mycket positivt på supportbesöket och betonar värdet av att få möjlighet att föra diskussioner sittandes vid samma bord.

- Jag gillar det digitala, men just det fysiska mötet tycker jag många gånger är oslagbart. Dessutom är det alltid lättare att kontakta någon man faktiskt mött och tagit en fika ihop med, förklarar han och tillägger att han uppskattar hur enkel Tony är att ha att göra med. "Han är lugn, saklig och väldigt kunnig".

Torbjörn, GIS-ingenjör på Motala kommun

Gemensam utvärdering av supportärenden

Under besöket avhandlar Tony och Torbjörn, tillsammans med en handfull av Torbjörns kollegor, mängden supportärenden kommunen haft under året. Man tittar på vilka GEOSECMA-moduler som supportärenden berört samt hur lång svarstiden på dem har varit. Därefter ställer man den statistiken mot supportens mål för att få fram ett snitt på hur väl man lyckats.

- Det är även intressant att diskutera hur vi ser på supporten utifrån våra olika perspektiv och roller samt utforska vad vi gemensamt kan göra för att korta ned handläggningstiderna, berättar Torbjörn.


Uppskattar den personliga relationen

På frågan vad Torbjörn uppskattar mest med GEOSECMA-supporten svarar han genast ”helheten”.

- Jag uppskattar att vi har en så personlig relation med supporten. Det har hänt att man haft en tät kontakt med ett företag fram till dess att en vara eller tjänst är inköpt och därefter har det helt plötsligt blivit mycket svårare att få kontakt med leverantören. Men så har det inte varit i detta fall! Med en personlig relation blir det lättare att förstå varandra och även enklare att bara lyfta luren och ringa och fråga om någonting, förklarar han.

Supportchef, S-GROUP Solutions

Vi är GEOSECMA-supporten!

Möt Tony och hans kollegor som berättar om vad det innebär att ha GEOSECMA-support, hur de arbetar i teamet och vad som får dem att trivas på bra på jobbet (5:44 min).

Besök vår supportsida

Logga in på Kundportalen


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.