Publicerad 2019-02-26

Fyra tekniktrender för dig inom VA-verksamhet

AR i VA

Varför ska VA-branschen hoppa på nya tekniktrender?

Befolknings- och klimatförändringar medför som bekant stora utmaningar för VA-branschen. Urbanisering resulterar i under- och överdimensionerade anläggningar beroende på befolkningstillväxt eller utflyttning. Extrema regn förorsakar översvämningar. Och en stor underhållsskuld ställer krav på att hushålla med resurser för säkra vattenförsörjning och avloppsrening i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till människors hälsa och miljö. 

Ny teknik innebär helt nya sätt att lösa problem och kan användas för att skapa praktisk nytta. Här presenterar vi 4 exempel.


Modern teknik

1. Sensorer - blir våra ögon

Hur kan sensorer användas för att agera informationsbärare i realtid? Föreställ dig att ert vatten- och avloppsnät själv talar om hur det mår eller larmar när något avviker från det normala. Ett exempel är vid så kallade bräddningar, som uppstår när höga vattenflöden överbelastar ledningar och tillfälliga utsläpp av avloppsvatten sker till närliggande vattendrag. Med sensorers hjälp upptäcks översvämningen snabbt och rätt åtgärder kan planeras. Ett annat tillämpningsområde är när vattenföroreningar eller läckor uppstår. Med väl utbyggda sensornätverk kan ni direkt se var och när något händer och därmed också agera effektivt.


vattendrönare

2. Drönare - når svårtillgängliga platser

När vi tänker på drönare ser vi oftast en flygande farkost framför oss. Men den dykande drönaren, som rör sig under vattenytan, finns faktiskt redan. Det är särskilt användbart inom VA-branschen, eftersom det ökar tillgängligheten till anläggningar och inspektion av platser som annars är kluriga för oss människor att komma åt.

Följden blir att fler anläggningar kan kontrolleras och med färre resurser. Dessutom kan väl fungerande anläggningar och ledningsnät få fortsätta att göra sitt jobb utan att onödiga åtgärder sätts in. Och den traditionella flygande drönaren kan användas för att åskådliggöra nya ledningssträckor och användas som projekteringsunderlag.


3. AI - förutspår framtiden

Tillämpning av artificiell intelligens VA-branschen är ännu bara i sin begynnelsefas. Men det finns svenska VA-organisationer, såsom Stockholm Vatten och Avfall, som är pionjärer inom området. Så vilken nytta kan man ha av AI inom VA?

Så skapar AI nytta

Tekniken gör det möjligt att göra beräkningar utifrån stora mängder data om ledningsnätet. Det kan handla om rördimensioner, anläggningsår, material, höjd, driftstörningar o.s.v. Till det kan adderas uppgifter om jordmån, befolkningsförändringar eller historiska väderförhållanden etc. Effekten blir ett intelligent beslutsstöd med möjlighet att upptäcka problem före de uppstår. AI kan också användas som metod för att klassificera och riskbedöma ledningar.


4. AR - förstärker verkligheten

Hur kommer en projekterad ledning att landa i verkligheten? Augmented reality, förstärkt verklighet, gör att vi kan se det som inte syns för blotta ögat tillsammans med det som existerar i omgivningen. Genom att projicera underjordisk infrastruktur, såsom ledningsnätet, skapas en bild av läget.

Så skapar AR nytta

Genom att använda AR kan man exempelvis se konflikter mellan ledningsnät och objekt med bevarandestatus såsom den gamla stadseken eller fornminnen. Det medför att man snabbare, och med större precision, kan upptäcka problem eller enklare identifiera bättre möjligheter till lösning. Dessutom bidrar det till en säkrare arbetsmiljö i komplexa trafiksituationer. Du kan helt enkelt få en överblick på plats fast lite från sidan.


Hur kan AR se ut? 

Hur ser AR ut i verkligheten? S-GROUP Solutions har testat hur det fungerar. Se vår kortfilm för en snabbtitt i hur det kan se ut. 


stadsvy med ettor och nollor

Framtidsspaning för digital VA-verksamhet

  • Vilka trender och förväntningar finns på den svenska VA-branschen? 
  • Hur väl förberedd är din organisation på att möta framtidens digitala VA-verksamhet?

Vi har summerat vår syn på bl.a. urbanisering, tekniska innovationer och hållbar utveckling:

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.