Publicerad 2021-11-24

Nationell geodataplattform uppdateras för ökad säkerhet

Lantmäteriet har, i samråd med myndigheter som ansvarar för nationell säkerhet, beslutat att vidta åtgärder för att undvika att känslig information kring tekniska anläggningar (exempelvis VA, el, fiber och fjärrvärme) sammanställs på nationell nivå. Dessa åtgärder berör därför detaljplaner som levereras till Lantmäteriets Nationella geodataplattform.

Här summerar vi vad detta innebär för dig som använder GEOSECMA Fysisk planering!

Pixabay/stadsplanering_arq-g371413cd9_640

Bestämmelser för Tekniska anläggningar 

Detta innebär att bestämmelser som berör tekniska anläggningar inte längre kommer att lagras i geodataplattformen med deras precisering. System som levererar planer till plattformen (såsom GEOSECMA) kommer således att ignorera precisering och endast skicka ”Tekniska anläggningar” som bestämmelseformulering. 

Observera att detta inte påverkar själva planen i GEOSECMAs databas, som fortfarande kommer att ha den formulering och precisering som planens författare angivit.

Så påverkas kommuner som är anslutna till geodataplattformen

För att undvika att känslig information om Tekniska anläggningar röjs så har Lantmäteriet redan genomfört ett antal åtgärder. Detaljplaner som redan har levererats till geodataplattformen, och som innehöll preciseringar av Tekniska anläggningar, har tagits bort. 

Dessutom har myndigheten infört en validering så att detaljplaner med preciseringar av Tekniska anläggningar från och med nu inte längre kan laddas upp varken i deras verifikations- eller produktionsmiljö.

Lantmäteriet tar direktkontakt med de kommuner som är anslutna till Nationella geodataplattformen och ber dessa kommuner att ladda upp sina digitala detaljplaner på nytt exklusive precisering av Tekniska anläggningar.


GEOSECMA anpassas till myndighetsuppdatering

Lantmäteriet har nyligen aviserat att man kommer lansera version 4.0 av den nationella specifikationen för detaljplan i början av 2022. Denna nya version kommer att innehålla verksamhetsregler som reglerar precisering av Tekniska anläggningar vid validering och lagring av detaljplaner i den nationella geodataplattformen. 

Det innebär att vi som leverantör kommer att kunna påbörja utveckling av stöd för detta i GEOSECMA Fysisk planering därefter. Planerad lansering av denna myndighetsanpassning är under våren 2022.

Pixabay-huskvarna-sweden-g056461c82_640

Vår rekommendation

Vi rekommenderar kommuner, som ännu inte anslutit sig till Nationella geodataplattformen, att göra detta snarast. Ni kommer att kunna leverera era detaljplaner med GEOSECMA Fysisk planering till geodataplattformen även i perioden fram till våren 2022 då vi lanserar stöd för Lantmäteriets nya informationsmodell version 4.0. Det enda undantaget är planer som innehåller precisering av tekniska bestämmelser, som kommer att kunna levereras till geodataplattformen först efter GEOSECMA Fysisk planering har anpassats.

Länktips:

Pixabay/stockholm-3897532_640

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.