Publicerad 2022-01-18

Inventering av kommunens stadsträd - 5 tips

Runt hälften av landets kommuner inventerar sina gatu- och parkträd. Av dessa är det endast var femte som regelbundet uppdaterar sina trädinventeringar. 

Stadens träd representerar inte bara stora ekonomiska värden, utan bidrar även till att rena luften, ta upp dagvatten, reducera temperaturen under varma dagar samt skapa attraktiva grönytor. Kontinuerlig trädinventering ger en aktuell överblick av trädbeståndets förändringar samt tillståndet för befintliga träd, vilket ger kunskap om eventuella risker och åtgärdsbehov. 

Vad är viktigt att tänka på vid trädinventering? Här presenteras 5 praktiska tips.

Pixabay/sweden-g92b526381_640

Rekommendationer vid trädinventering

1. Branschstandard - Sveriges Lantbruksuniversitets standard för inventering av urbana träd 2.0. innehåller definitioner av hur olika parametrar och bedömningar ska förmedlas. Välj de parametrar som motsvarar syftet med ert inventeringsbehov och anpassa er datainsamling därefter.

2. Gatuträd - Rekommendationen är att inventera gatuträd i första hand. Gatuträd är särskilt utsatta och skadas oftare vid grävningar, saltning eller påkörning, vilket innebär en säkerhetsrisk. Gatuträd bör inventeras vart femte år och parkträd vart tionde år.

trädinventering

3. Förfoga över er information - Oavsett om ni utför inventeringen på egen hand eller använder entreprenörer så är det viktigt att se till så att insamlad data kan samlas med era övriga verksamhetsdata på ett och samma ställe. Genom att själva förfoga över all verksamhetsinformation så har ni tillgång till kvalitativa underlag för planering och analyser.

4. Provinventera - Genom att börja med tester så blir det enklare att upptäcka brister i de parametrar som valts och skapa tydliga definitioner av vad som ska inventeras.

5. Akutåtgärder - Under inventeringen upptäcks förmodligen behov av omedelbara åtgärder. Därför behövs en budget för sådana akutåtgärder samt ett tydligt ansvar vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs.

Länktips

pixabay/stockholm-gf7c625a90_640

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.