Publicerad 2021-05-06

Trelleborgs kommun ser stora fördelar med GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare

Nu lanserar vi GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare, en helt webbaserad integrationsmodul, där ledningsägare kan hantera inkomna ärenden från Post- och Telestyrelsens (PTS) webbtjänst ”Ledningskollen.se”, direkt i GEOSECMA for ArcGIS.

Under utvecklingsprocessen har vi tagit hjälp av en projektgrupp bestående av verksamma inom VA-branschen i landets kommuner. Hör några av dem berätta om sina förväntningar på det färdiga resultatet av vårt arbete.


Intervju med Trelleborgs kommun - Anette

Anette är en av de personer i Trelleborgs kommun som arbetar med att hantera inkomna ärenden från Ledningskollen.se. Som det ser ut i dagsläget är det en hantering som kräver flera olika moment, oavsett storlek på ärendet. 

Vi tog en pratstund med Anette för att höra om vilka förväntningar hon har på modulen GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare.

Trelleborgs kommun - Anette Fast

Hur såg dina önskemål på den här modulen ut?

Min förhoppning med denna modul var att få all information samlad på ett ställe. Vi får in många förfrågningar via Ledningskollen.se som vi idag lägger otroligt mycket tid på att hantera. Som det ser ut i nuläget blir det många knapptryck innan vi ens vet om vi är berörda, det vill säga om vi faktiskt har några ledningar på det aktuella området.

Oj, det låter som en riktig tidstjuv?

Ja vi lägger mycket tid, inte bara på att hämta information i olika system utan också på att ladda ned och packa upp filer och klippa och klistra mellan olika program.

Hur menar du med klippa och klistra?

Vi har gjort en del insatser för att effektivisera arbetsflödet, däribland att vi arbetar med standardiserade filformat och att vi har en Word-fil med standardsvar för olika typer av ärenden och vanligen förekommande frågor. Dessa svar klipper vi ut från filen och klistrar in i vårt svarsmail. Det sparar en del tid och ger en enhetlig kommunikation, men det är fortfarande ytterligare ett moment som måste utföras i ett separat program. I GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare finns det redan färdiga svarsmallar i systemet.

Var det någon fråga som kom upp i projektgruppen som du reagerade extra på?

Ja, någon efterfrågade att kunna begränsa den information man delar, då vissa ledningar bör vara sekretessbelagda. Det var en bra tanke som fått oss att fundera på vad vi lämnar ut för information idag. Det skiljer sig lite på hur man jobbar i olika kommuner, vi har exempelvis som service att ge en fastighetsägare all information kring deras tomtyta även om de bara ska gräva på en del av den. På så sätt har de koll på vilka ledningar som finns om de vill utföra ytterligare arbete på en annan del av tomten. Av den anledningen var vårt önskemål att exempelvis servisledning fortfarande ska vara synlig även om man suddar ut andra ledningar utanför tomtgränsen som inte är relevanta för ärendet.

Har GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare levt upp till dina förväntningar?

Ja det tycker jag att den har. Man har verkligen lyssnat till våra synpunkter och önskemål och jag är nöjd med resultatet. Just nu digitaliseras hela vårt arkiv vilket kommer effektivisera vårt arbetsflöde med Ledningskollen och den nya modulen skulle kunna förenkla hanteringen ytterligare.


Intervju med Trelleborgs kommun - Janna

Janna arbetar som utredningsingenjör på Trelleborgs kommun och delar ansvaret för att hantera inkomna ärenden i Ledningskollen.se med bland andra sin kollega Anette. Hon håller med om att trycket på Ledningskollen är stort.

- Det byggs mycket i Trelleborg, både kommunalt och privat, så antalet ärenden har ökat de senaste åren.


Hur har dina förväntningar på den här modulen sett ut?

Precis som min kollega berättat var vårt största önskemål att korta ned tiden för ärendehanteringen. Allt fler upptäcker och använder Ledningskollen, vilket är positivt då vi får en bättre bild av vad som sker i kommunen, men då varje ärende kräver flertalet olika moment, i olika system, tar hanteringen idag väldigt mycket tid. Kan vi bara få bort några av dessa moment skulle det vara en stor lättnad i vårt dagliga arbete.

Hur underlättar GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare i det arbetet?

Vi får ett automatiserat flöde med nästintill alla steg samlade på ett ställe. Modulen plockar exempelvis fram kartor och shape-filer enligt mall, något vi i nuläget måste gå ut och importera/exportera från andra system.

Dessutom får vi en bättre översikt av själva hanteringen av ett ärende. Vi kan i systemet se om ett ärende är påbörjat/hanterat och även ta del av vilket material och information som förmedlats. Finns det frågor kring ett redan hanterat ärende är vi inte beroende av att den som hanterat det finns på plats, vi kommer ändå åt all information.

Dagens samhälle ställer högre krav på att få information snabbt. Dessutom har kravet på att allt ska vara tillgängligt ökat och då ger Ledningskollen.se, och den effektiviseringen som er modul bidrar med, ett sätt att snabbare försöka möta den efterfrågan.

Vilka fördelar ser du med att all information sparas ned i systemet?

Det är användbart att kunna få kartöversikten historiskt, det kan ge en bättre översikt över vilken typ av arbeten som görs i kommunen och var. Vi kan också snabbt ge information om vem som står bakom en pågående grävning och vad syftet med den är, exempelvis om det ska byggas en pool eller läggas om kablar. Så den översikten, och att den är sökbar, är väldigt bra.

Tycker du att GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare lever upp till dina behov och förväntningar?

Ja det tycker jag. Det enda som jag egentligen saknar är att dwg-exporten inte finns med i det automatiserade flödet. Det kräver att man måste gå ur och göra ett extra moment. Men det är en liten del i det stora hela jämfört med all tid man sparar via denna modul.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare och hur vår lösning kan stödja era verksamhetsbehov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.