Publicerad 2023-12-19

Så arbetar Herrljunga och Vårgårda kommun med trygghetssamordning


Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som gav Sveriges kommuner ett brottsförebyggande ansvar. Det i sin tur har skapat ett behov av system för att samla in underlag för att skapa en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Kommuner ska, med lägesbilden som underlag, besluta om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott. Resultatet av kartläggning och analys sammanställs i en lägesbild som ska uppdateras regelbundet, minst vartannat år.


Kommunsamverkan och GIS underlättar

Herrljunga och Vårgårda är två kommuner som valt att nyttja sin befintliga GIS-plattform och ta hjälp av oss för att skapa ett digitalt arbetsflöde som inkluderar rapportering, handläggning, samordning, analys och presentation av incidenter. Vi har pratat med Marie Malmquist, GIS-samordnare i de båda kommunerna samt Mikael Vårhall och Anette Falk, säkerhetschefer i Vårgårda respektive Herrljunga kommun.

På bilden: Mikael Vårhall, Marie Malmquist

Säkerhetschef Mikael, GIS-samordnare Marie, Vårgårda kommun

Nyttjar förmågorna i ArcGIS-plattformen

Mikael berättar att de, i samband med den nya lagstiftningen, fick mycket reklam från olika företag som ville sälja sina tjänster. Han var i kontakt med en del av dem, men samtliga lösningar skulle innebära nya system och nya årliga avgifter. Så han kontaktade Marie och frågade om det inte var möjligt att nyttja den GIS-plattform kommunen redan hade och därefter var bollen i rullning för både Vårgårda och Herrljunga kommun.


- Det är ju väldigt kostnadseffektivt för oss som kommun. Vi har redan en GIS-plattform och det är en väldigt rimlig peng för att utveckla systemet och få in den här funktionen, istället för att köpa in ett specialsystem. Det är något vi gärna undviker då vi redan har så många olika system, inflikar Anette.

På bilden: Anette Falk

Trygghetssamordning, Säkerhetschef Anette

Enkelt och snabbt – från idé till färdig lösning

Marie, som arbetar som GIS-samordnare för både Herrljunga kommun och Vårgårda kommun, samkörde införandet i de båda kommunerna och berättar att det har gått över förväntan.

- Jag känner ju till ArcGIS och de möjligheter som finns i plattformen, men man är alltid lite spänd över hur ett projekt ska gå och hur det ska tas emot av projektgruppen. Men det har funkat superbra och varit jättekul, berättar hon.

Hon får medhåll från både Mikael och Anette.

- Jag är inte lika insatt i systemet som Marie men jag tycker att det har fungerat smärtfritt. Det har såklart förekommit en del justeringar längs arbetets gång men det är ju en naturlig del och något som Marie kunnat lösa utan problem, säger Mikael.

- Från mitt perspektiv har det rullat på bra. Marie har kunnat lösa de problem jag uppmärksammat och från er (Sokigos) sida har jag känt av ett stort positivt engagemang, tillägger Anette.


Lyckade pilotprojekt – nu är kommunerna redo för skarpt läge

Under pilotprojektet har de haft grupper av fastighetsskötare som provat och utvärderat appen tillsammans med dem. De har haft ett bra engagemang från gruppen och den spontana reaktionen från testarna har varit att appen har varit enkel att använda.

- Vi jobbar fortfarande på en lösning för att plocka in statistik från polisen, men vad gäller inrapporterings-appen är vi redo att plocka in och börja utbilda rapportörer nu. Jag var faktiskt ute på ett företag idag och visade appen och responsen var återigen att verktyget såg väldigt enkelt ut och man var positiva till det här samarbetet, berättar Mikael.


Stora fördelar med att kunna rapportera direkt i fält

De tre kollegorna är rörande överens om att det finns stora fördelar med ett mer digitalt inrapporteringssystem. Mikael lyfter värdet av att kunna rapportera direkt på plats, sätta den på kartan och även kunna bifoga bilder till rapporten. Anette stämmer in och påpekar även hur dessa möjligheter sparar tid i handläggningen av ärendet.

- Med en bild blir det lättare för oss att förstå exempelvis omfattningen av en skadegörelse. Med standardiserade formulär tvingas rapportören dessutom att fylla i exempelvis tidpunkt för incidenten vilket lätt kan missas och resulterar i att vi måste lägga tid på att komplettera de rapporter vi fått in, förklarar hon.

Trygghetssamordning dashboard, Vårgårda kommun

Bra beslutsunderlag och regelbunden återkoppling

Med hjälp av de nya verktyg de båda kommunerna nu har tillgång till kan de på ett enkelt och smidigt sätt samla in underlag för att få en bra lägesbild att besluta om åtgärder utifrån. På sikt kommer de även att kunna använda sig av historiska data för att analysera exempelvis var man behövt återkommande insatser och vilket resultat de insatser man gjort har gett.

- I appen är det även möjligt för de som rapporterar in att lämna förslag på åtgärder. Det kan vara allt från att vi behöver sätta upp mer belysning till att bredda en gångbana då det är för tajt för gående och cyklister att mötas. Jag hoppas verkligen på att vi får in mycket förslag där, avrundar Mikael.Har din kommun behov av att effektivisera brottsförebyggande insatser för att öka tryggheten hos sina invånare?
Projektstödet Trygghetssamordning, tillsammans med standardverktyg som finns i ArcGIS-plattformen, gör det enkelt för kommunen att snabbt skapa ett digitalt och samordnat arbetsflöde kring trygghetssamordning.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.