Publicerad 2021-03-08

Upplands-Bro satsar på en sammanhållen planprocess


Därför ersattes CAD med GIS

Planavdelningen i Upplands-Bros kommun arbetade tidigare i ett CAD-baserat program, men då det inte längre uppdaterades enligt deras behov var de tvungna att se på andra lösningar. I strävan efter en sammanhållen digital planprocess valde de att samverka med kommunens GIS- och Kartenhet för att tillsammans arbeta fram en hållbar lösning som skulle fungera för hela kommunen. Valet föll då på GEOSECMA Fysisk planering som GIS-lösning, vilket innebär att Upplands-Bro nu är rustade inför framtidens krav. De båda avdelningarna kommer nu, med hjälp av GEOSECMA, att kunna samverka för att digitalisera såväl nya som äldre, redan befintliga, planer.

Digitala detaljplaner och myndighetsstöd

Från och med den 1 januari 2022 måste Sveriges kommuner leverera detaljplaner digitalt till Lantmäteriet. Dessutom är detaljplaner ett område som omges av många regelverk och myndighetsrekommendationer. Med hjälp av bra programvara kan man underlätta denna process samtidigt som kommunen är säker på att detaljplanens information är aktuell, korrekt och följer standard.

Med GEOSECMA Fysisk planering får våra kunder förutsättningar för en helt digital och sammanhållen detaljplaneprocess. Detta var ett starkt skäl till att Upplands-Bro nyligen valde modulen GEOSECMA Fysisk planering som sitt IT-stöd för planprocessen. 

Vy över planerad stad

Med GEOSECMA Fysisk planering får Upplands-Bro:

  • Inbyggt stöd för aktuella regelverk och standarder
  • Planer som konstrueras med geometrisk kvalitet tack vare inbyggd topologikontroll i underliggande ArcGIS-plattform
  • Tillförlitliga grunddata
  • Möjlighet att låta konsulter jobba i deras egen miljö

Genom att välja GEOSECMA Fysisk planering kan de vara säkra på att aktuell data finns tillgänglig på samma plats för alla involverade.

flygfoto samhälle

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.