Publicerad 2020-01-08

Utrullning sker enligt plan - avvikelse nu åtgärdad i ArcGIS Server 10.7.1


Uppdaterad information 8 januari 2020: 

Esri Inc har nu distribuerat rättning för den avvikelse som tidigare identifierades i ArcGIS Server 10.7.1. Det betyder att utrullning av version 10.7.1 nu sker enligt plan!

3 december 2019 - Avvikelse identifierad i ArcGIS Server 10.7.1 gällande kommunikation med Active Directory

De senaste veckorna har GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 installerats hos kunder med testmiljö. Vi har då identifierat en avvikelse, som innebär att ArcGIS Server 10.7.1 ibland misslyckas med att kommunicera med Active Directory. Detta är en förutsättning för att inloggning och behörighetsstyrning ska fungera. Så även om det inte är roligt att hitta fel så är vi trots allt glada att denna avvikelse upptäcktes i tid. På så sätt kan vi undvika att det drabbar dig och din organisation. Eftersom avvikelsen uppstår i ArcGIS Server så samarbetar vi nu med både Esri Inc. och Esri Sverige för att så fort som möjligt hitta en lösning.

Trafikkon

Alt. 1 - Kommuner som beställt uppdatering till GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 - tillfälligt stopp i utrullningen

Denna information handlar endast om att vi vill vara transparenta med vad som sker. Om du har ett installationsdatum inbokat den närmaste tiden så kommer du eventuellt att kontaktas av oss personligen för omplanering av datum. Hör du inget från oss så kvarstår ditt inplanerade installationsdatum.  

Alt. 2 - Kommuner som endast använder ArcGIS Server - avvakta med uppgradering till 10.7.1

Detta fel berör även kommuner som kör ArcGIS Server som fristående lösning samt använder ASP.NET som serverstöd för nästlade grupper i Active Directory. Vi rekommenderar att ni avvaktar med uppgradering till ArcGIS Server 10.7.1 tills dess att rättning är implementerad. Vi kommer att kommunicera på hemsidan när rättningen är på plats.


Produktkvalitet och kundfokus vid utrullning av ny version

Du som kund är i fokus

Vi vet att GEOSECMA for ArcGIS fungerar som ett verksamhetskritiskt system i svenska kommuner. Därför är vi oerhört måna om att vår produkt ska hålla hög kvalitet. Och vi har den största respekt för att du som kund och användare blir drabbad i din vardag om systemet inte fungerar som förväntat.

Väl beprövad utrullningsprocess

Vi tillämpar därför en väl beprövad utrullningsprocess varje gång som vi släpper en ny produktversion. Enkelt uttryckt betyder det att GEOSECMA for ArcGIS börjar installeras hos dig som kund först när den nya versionen klarat av alla kvalitetstester.

Installation först endast i testmiljö

Av den anledningen så börjar vi med att endast installera nya versioner hos kunder med separata testmiljöer. Dessa testmiljöer är helt åtskilda från kundens skarpa produktionsmiljö. Den avvikelse vi nu har identifierat i ArcGIS Server 10.7.1 bekräftar hur viktigt det är att vi tillämpar denna utrullningsprocess. Det möjliggör att vi kan upptäcka samt åtgärda avvikelsen innan den nya versionen installeras i skarp drift i våra kunders organisationer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.