Publicerad 2019-10-24

Digital teknik hjälper VA att minska vattenläckage

Enligt Statistiska Centralbyrån så går cirka 20 -25% av Sveriges dricksvatten till spillo genom läckage. Därför är det viktigt att hitta och laga, men också förebygga, läckor på ledningsnätet. Att hitta läckage manuellt på långa sträckor och djupt under marken är svårt och kostsamt. 

Med hjälp av ny teknik blir det enklare att identifiera var läckorna finns. Just nu pågår flera intressanta initiativ runt om i landet där digital teknik används för att optimera driften i realtid och underlätta proaktivt arbete. Här kommer några exempel. 

Hand som sätter på vattenkran

Konditionsbedömning av ledningsnätet

Stockholm Vatten och Avfall är pionjärer inom området och har under några år arbetat med konditionsbedömning av ledningsnät med hjälp av artificiell intelligens. De utgår från data om tidigare läckor och den modell de har tagit fram lär sig sedan hur t.ex. dimension, material, ålder, jordart och tidigare driftstörningar påverkar risken för läckage. Läs mer

Riskbedömning för smartare beslutsstöd

Organisationen Swedish Water Research, som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD, arbetar på att skapa ett riskbedömningsverktyg som ska användas för smartare beslutsstöd och prioritering a underhåll och förnyelse av ledningsnätet. Projektet innebär en vidareutveckling av den ANN-modell (artificial neural network)som tagits fram av Stockholm Vatten och Avfall. Modellen är tänkt att bli en hjälp för kommunala VA-organisationer att hålla ledningsnätet i bättre skick, till en lägre kostnad och dessutom med mindre påverkan på klimat och miljö. Läs mer

Kartering av vatten

Ett annat spännande initiativ är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som nyligen beviljades medel från Formas Forskarråd till ett projekt kring kartering av vatten med artificiell intelligens. Avsikten är att använda AI som praktiskt verktyg för att åstadkomma en hållbar vattenförvaltning och samhällsplanering. Läs mer

Sensorer och flödesmätare

I Göteborg arbetar man med trådlös teknik för att hitta vattenläckor i underjorden. Sensorer används för att i realtid mäta bland annat flöde, tryck och temperatur för att övervaka ledningsnätet. Tack vare tillgång till realtidsinformation möjliggörs aktiv läcksökning och långsiktig planering av underhåll. Läs mer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.