Publicerad 2019-01-31

Valdemarsvik investerar i GEOSECMA for ArcGIS

Valdemarsviks kommun valde GEOSECMA Fysisk planering som sitt verksamhetsstöd för detaljplanering. Med GEOSECMA Fysisk planering som verktyg i planeringsprocessen läggs grunden till smidigare arbetsflöden och enklare samarbeten mellan avdelningar, förvaltningar och andra aktörer.

Tillsammans med den inbyggda funktionen Planbestämmelsedatabasen, som möjliggör att planbestämmelser kan samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden, skapas förutsättningar för en effektivare bygglovsprocess.

Valdemarsvik valde även att investera i GEOSECMA Trafik, GEOSECMA LVDB och GEOSECMA DWG/DXF

Med GEOSECMA Trafik får Valdemarsvik ett system där registrering och ajourhållning av trafikföreskrifterna sker helt i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer och regelverk. Givetvis tar vi också ansvar för att modulen följer senast gällande version av den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT).

GEOSECMA LVDB ger Valdemarsvik aktuell information om kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät, tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatunamn och tillåten hastighet), spridning av vägnätsinformation till övriga delar i kommunen samt smidigt tjänstebaserat utbyte med förenklad och snabb leverans från och till NVDB.

Med GEOSECMA DWG/DXF säkerställer Valdemarsvik ett effektivt arbetsflöde. DWG/DXF är ett standardfilformat för tekniska ritningar gjorda i AutoCAD. Det finns stora skillnader i uppbyggnaden av formaten i AutoCAD jämfört med ArcGIS. Det kan resultera i att information ser olika ut, eftersom formaten är uppbyggda på så olika sätt. Med andra ord behövs en lösning som kan hantera kommunikation mellan dem. Med GEOSECMA DWG/DXF får kommunen ett verktyg som säkerställer ett effektivt arbetsflöde utan att förvanska information.

Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering

Läs mer om GEOSECMA Trafik

Läs mer om GEOSECMA LVDB

Läs mer om GEOSECMA DWG/DXF


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.