Publicerad 2022-06-09

Var finns störst risk för vattenläckor i din kommun?


Risk för stora samhällsstörningar

Förra veckans stora VA-nyhet handlade om hur Oxelösund och Nyköping drabbades av en vattenläcka på en huvudvattenledning. Konsekvensen blev att de stod helt utan vattenförsörjning under flera timmar med bland annat inställd vård och stängda skolor som följd.

Svenskt Vatten påtalar vikten av att Sveriges VA-organisationer i högre utsträckning planerar för vilka ledningar som har en högre sannolikhet för att gå sönder, värderar konsekvenser och på så sätt minskar de samhällsmässiga störningar som uppstår vid vattenläckor eller andra akuta problem på ledningsnätet.

Pixabay_water-pipe-gd0e9848eb_640

Svenskt Vatten rekommendation - P116

Enligt Svenskt Vatten är nämligen en av de viktigaste VA-tekniska frågorna hur befintliga ledningsnät behöver förnyas och med vilken takt. 

Svenskt Vattens publikation P116 innehåller därför rekommendationer kring vad en strategisk förnyelseplan bör innehålla samt riktlinjer för hur förnyelsearbetet bör utföras.

Pixabay/water-g436a1a243_640

Stöd för riskanalys och konsekvensbedömning

Med strategisk förnyelseplanering blir det enklare att snabbt kunna göra riskanalyser av ledningsnätet och besvara frågor som:

  • var inom anläggningen är sannolikheten för störningar störst?
  • hur ser risk och konsekvens ut för olika ledningssträckor beroende på den infrastruktur som försörjs?
  • hur ser det övergripande förnyelsebehovet ut baserat på förväntade livslängder för ledningar?

Vi hjälper er med strategisk förnyelseplanering

Vår programvara, GEOSECMA VA Förnyelseplanering, innehåller verktyg för att skapa en strategisk förnyelseplan med relevant innehåll baserat på Svenskt Vattens P116. 

Modulen innehåller även funktionalitet för att ta fram beslutsunderlag för taktiska prioriteringar samt operativa åtgärdsplaner.

Intressant - jag vill veta mer


GEOSECMA VA Förnyelseplanering - fördelar

  • Automatiserade riskanalyser - av enskilda ledningar och hela VA-nätet
  • Identifiera bakomliggande orsaker till förnyelsebehov
  • Proaktivt arbetssätt - förutse problem innan de uppstår
  • Faktabaserade beslut - rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid
  • Visualisera och kommunicera förnyelsebehov till beslutsfattare
  • Utvecklad på Esris världsledande nätsystem Utility Network - ger grunden för smarta VA-nät

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.