Publicerad 2015-12-10

Vellinge kommun utökar med Trafik och LVDB

Sedan tidigare arbetar Vellinge kommun i flera av GEOSECMAs verksamhetsmoduler, till exempel Fysisk planering för hantering av detaljplaner, och Ledning VA för komplett hantering av sin VA-verksamhet. Nu har man valt att bygga vidare på sin ArcGIS-plattform med modulerna Trafik och LVDB.

Grundinformationen om vägnätet hämtas via GEOSECMA LVDB, vilket gör det möjligt att knyta trafikföreskrifterna till gatunätet. Därmed kan läget presenteras geografiskt, både lokalt i kommunen och i STFS. Med GEOSECMA Trafik får kommunen ett enkelt och användarvänligt system där registrering och ajourhållning av föreskrifterna sker helt i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer och regelverk.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.