Publicerad 2021-09-01

Utbyte av detaljplaner – hur fungerar det enligt Boverkets nya regelverk?

Befintlig SIS-standard (SS 637040:2016) är inte kompatibel med Boverkets nya föreskrift (2020:5) och allmänna råd (2020:6) för detaljplaner. Lantmäteriets nya Nationella Geodataplattform är i stället det framtida navet för utbyte av detaljplaneinformation.

Vad innebär det för er som har behov av att skicka detaljplaner mellan olika IT-system under planprocessen, exempelvis mellan kommun och detaljplanekonsult?

Pixabay/arq-2645762_640

Kan XML-formatet fortfarande användas?

Detaljplaner som skapats enligt Boverkets tidigare Allmänna råd och Planbestämmelsekatalog kan fortfarande utbytas med hjälp av SIS-standardens XML-format. Däremot har detaljplaner som konstrueras utifrån Boverkets nya regelverk inte stöd från XML-formatet fullt ut. Det innebär att om XML-formatet används för utbyte av dessa planer så kommer inte all detaljplanedata att följa med vid export/import. Det krävs således en extra kontroll efter import för att manuellt justera så att bestämmelser/attribut blir korrekta.

Vår rekommendation – export av detaljplaner enligt Boverkets nya regelverk

Det framtidssäkra alternativet för korrekt datautbyte är Lantmäteriets nya Nationella Geodataplattform. Vi rekommenderar därför att er kommun:

  • Ansluter er som dataleverantör till Lantmäteriets nya plattform (länk mer information).
  • Uppdaterar till vår senaste version av GEOSECMA for ArcGIS (10.7.1 Service pack 7), som innehåller stöd i GEOSECMA Fysisk planering för Boverkets nya regelverk samt möjligheten att exportera detaljplaner till den nationella geodataplattform (länk mer information).

Nästa steg - stöd för utbyte mellan IT-system

I nuläget kan GEOSECMA Fysisk planering leverera planer till Lantmäteriets Nationella geodataplattform, men ännu inte läsa in planer från geodataplattformen tillbaka till GEOSECMA. Därför arbetar vi just nu, tillsammans med andra systemleverantörer, på att utveckla stöd för samma format och informationsmodell (geoJSON) som Lantmäteriets geodataplattform baseras på. När denna kommande funktionalitet lanseras blir det möjligt att använda GEOSECMA Fysisk planering för utbyte av detaljplaner till andra IT-system. 

Håll dig uppdaterad via Releaseplanen på vår hemsida

 Tidpunkt och exakt innehåll i kommande produktrelease är inte fastställt ännu och kommer att kommuniceras så fort sådan detaljerad information är tillgänglig. Därför rekommenderar vi dig att bevaka releaseplanen för GEOSECMA for ArcGIS, som finns på vår hemsida (länk Releaseplan). På denna sida finns även länk till RSS-flöde så att du enkelt kan följa när information om Releaseplanen uppdateras.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.