Publicerad 2023-02-07

Översikts- och regionplaner ska bli digitala


Digitala översiktsplaner för effektivare samhällsplanering

Nyligen tillkännagav regeringen att man har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner ska bli digitala.

Regeringens beslut innebär att alla översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet gäller även vid ändring av en plan som påbörjas efter detta datum. Redan beslutade planer och planer som påbörjats före 1 januari 2027 omfattas inte av kravet. Motsvarande reglering finns som bekant redan för detaljplaner sedan 1 januari 2022.

Boverkets förslag på föreskrifter för översiktsplan

I april skickar Boverket ut förslag på föreskrifter för översiktsplan på remiss till bland annat Sveriges kommuner. Syftet med reglerna är att precisera kraven i plan- och byggförordningen för att stötta kommuner när översiktsplaner ska tillgängliggöras och behandlas digitalt. 

Bild OP vy flygfoto

Digital översiktsplanering med GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA for ArcGIS följer verktyg och struktur för att lagra, ajourhålla och visualisera översiktsplaner digitalt – allt i en och samma lösning. 

  • Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din kommun attt lägga grunden för kontinuerlig digital översiktsplanering? 
  • Vill du se hur andra kommuner arbetar med vår lösning för digitala översiktsplaner?
  • Se här!
OP i Urban

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.