Så berör Tillgänglighetsdirektivet er som kommun

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, såsom nedsatt syn eller rörelseförmåga. För att garantera att alla har lika möjlighet att vara inkluderade i det digitala samhället ska samtliga tjänster och information som tillhandahålls av offentlig sektor via webbplats och mobila applikationer vara tillgänglig. Ingen ska vara hindrad från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning, enligt kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

Som systemleverantör är vi medvetna om de krav som ställs på er som kommun och offentlig aktör. Nedan beskriver vi hur vi arbetar med att tillgodose tillgänglighet i produkterna vi utvecklar och distribuerar. 

Wheelchair tillgänglighet rullstol

Riktlinjer för utformning av appar och webbplatser

DOS-lagen (Lag om tillgänglighet till digital offentlig service) kräver att webbplatser och appar i offentlig sektor är möjliga att uppfatta och att de är hanterbara, begripliga och robusta. Som riktlinje för detta finns WCAG:s internationellt etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben (Web Content Accessibility Guidelines). Inom EU är det lagkrav att uppfylla WCAG:s kriterier i Nivå AA, vilken omfattar de första två nivåerna av tre möjliga.

Det finns många fördelar med ett tillgängligt webbinnehåll och tillgängliga webbplatser och appar är oftast snabbare och enklare att använda för samtliga användare och målgrupper.

Dator computer web

Riktlinjer för digitala kartor

När det gäller kartor finns det enligt 9 § DOS-lagen ett undantag för kraven på tillgänglighet för kartor som inte är avsedda för navigering. Undantaget gäller även kartor som är avsedda för navigering, men där väsentlig information om innehållet tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt. 

Det finns ingen fast definition för vad som avses med kartor för navigering, men fokus för bedömningen om en karta är avsedd för navigering eller inte bör läggas på vad syftet med kartan är:

  • Om syftet är att kartan ska användas för navigering måste väsentlig information tillhandahållas på ett tillgängligt digitalt sätt. 
  • Om kartan däremot kan användas för navigering, men det inte är dess egentliga syfte, måste kartan inte uppfylla kraven på tillgänglighet.
Bild navigation natur kompass

Så arbetar vi med tillgänglighet i GEOSECMA for ArcGIS

S-GROUP Solutions är medvetna om de krav som ställs på er som offentlig aktör och vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra egenutvecklade produkter uppfyller Tillgänglighetsdirektivets krav. 

Vårt team av UX-designers och systemutvecklare jobbar dagligen med att se till så att GEOSECMA for ArcGIS har god tillgänglighet och är användarcentrerad i sin design. Vi har kunskap om de lagkrav som finns och WCAG:s riktlinjer för digital tillgänglighet och strävar kontinuerligt efter att våra produkter ska utvecklas och bli bättre.

Med användarupplevelsen i fokus – möt våra UX-designers

Ann UX-designer

Hur uppfyller ArcGIS kraven på tillgänglighet?

Esri Inc arbetar målmedvetet med att se till så att deras produkter, lösningar och tjänster uppfyller samtliga användares behov. De analyserar hur respektive produkt och app följer internationella tillgänglighetskrav och tillgänglighetsnormer samt hur väl funktioner och hjälpmedel för ökad tillgänglighet fungerar i praktiken. 

Resultatet sammanställs i utförliga rapporter – så kallade Frivilliga produktillgänglighetsmallar – som finns tillgängliga på engelska på den här webbsidan: Accessibility Conformance Reports 

Esri Inc uppdaterar kontinuerligt dessa rapporter allteftersom att nya versioner av produkter och appar lanseras. 

Läs mer om Esris arbete med tillgängliglighet

Funktionshinder tillgänglighet syn dator


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.