GEOSECMA Karta

Med GEOSECMA Karta får din organisation ett komplett stöd för ajourhållning och bearbetning av er geodata. Modulen erbjuder funktionalitet för:

 • Baskarta i kommunen
 • Import/export av mätdata
 • Ajourhållning av primärkarta i 2D
 • Ajourhållning av 3D-byggnadsinformation
 • Kartframställning (såsom grundkarta och nybyggnadskarta)
 • Sömlös integration med Topocad via GEOSECMA Karta XM
 • Datautbyte avseende BAL (automatiserat tjänsteutbyte för information om byggnader/adresser/lägenheter)
 • Leverans av byggnader till Lantmäteriets Nationella geodataplattform (NGP) direkt ifrån modulen


GEOSECMA Karta primärkarta 3D

Smakprov på GEOSECMA Karta

Se vår korta trailer där du får en snabb introduktion till GEOSECMA Karta!

Filmens längd: 0:32 minuter


Positiva effekter för dig som användare:

För dig som chef

 • Säkerställer att kommunen följer standardiserat datautbyte. 
 • Automation via BAL minskar arbetet med att uppfylla ert ABT-avtal.
 • Genom att dubbelhantering av 3D-byggnader har tagits bort minskar arbetet med att ajourhålla byggnadsinformation, vilket därmed frigör tid.

För dig som kartingenjör/mätningsingenjör

 • Minskar tiden för ajourhållning av primärkartan genom effektiva redigeringsverktyg i desktop.
 • Säkerställer kvalitet i primärkartan genom topologikontroller (BAL) som ökar kvalitet på grunddata och de beslutsunderlag som har sin bas i primärkartan, såsom grundkarta och nybyggnadskarta.
 • Skapar förutsättning för ett decentraliserat ansvar för ajourhållning av data (via desktop, webb, mobil), vilket ger ökad datakvalitet.

Modulen finns tillgänglig för:

Desktop
 • Används för att ta in data, skapa byggnader/adresser/lägenheter vilket sedan ligger till grund för kommunens baskarta/primärkarta.
Webb och mobil
 • Baskartan/primärkartan kan delas till webben som underlag/bakgrundskarta.
 • Det går också bra att ajourhålla attribut för baskartans objekt via webb/mobil.
GEOSECMA Karta desktop

Kontakta mig!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.