GEOSECMA Karta

Med GEOSECMA Karta får din organisation ett komplett stöd för ajourhållning och bearbetning av er geodata. Modulen erbjuder funktionalitet för:

 • Baskarta i kommunen
 • Import/export av mätdata
 • Ajourhållning av primärkarta i 2D
 • Ajourhållning av 3D-byggnadsinformation
 • Kartframställning (såsom grundkarta och nybyggnadskarta)
 • Sömlös integration med Topocad via GEOSECMA Karta XM
 • Datautbyte avseende BAL (automatiserat tjänsteutbyte för information om byggnader/adresser/lägenheter)

Notera att stöd för kommunikation mellan Lantmäteriets Nationella Geodataplattform (NGP) och GEOSECMA Karta i version 11.1 lanseras i kommande releasetillfälle under 2024.

GEOSECMA Karta primärkarta 3D

Positiva effekter för dig som användare:

För dig som chef

 • Säkerställer att kommunen följer standardiserat datautbyte. 
 • Automation via BAL minskar arbetet med att uppfylla ert ABT-avtal.
 • Genom att dubbelhantering av 3D-byggnader har tagits bort minskar arbetet med att ajourhålla byggnadsinformation, vilket därmed frigör tid.

För dig som kartingenjör/mätningsingenjör

 • Minskar tiden för ajourhållning av primärkartan genom effektiva redigeringsverktyg i desktop.
 • Säkerställer kvalitet i primärkartan genom topologikontroller (BAL) som ökar kvalitet på grunddata och de beslutsunderlag som har sin bas i primärkartan, såsom grundkarta och nybyggnadskarta.
 • Skapar förutsättning för ett decentraliserat ansvar för ajourhållning av data (via desktop, webb, mobil), vilket ger ökad datakvalitet.

Modulen finns tillgänglig för:

Desktop
 • Används för att ta in data, skapa byggnader/adresser/lägenheter vilket sedan ligger till grund för kommunens baskarta/primärkarta.
Webb och mobil
 • Baskartan/primärkartan kan delas till webben som underlag/bakgrundskarta.
 • Det går också bra att ajourhålla attribut för baskartans objekt via webb/mobil.
GEOSECMA Karta desktop

Kontakta mig!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.