Är du en person som är intresserad av vad som händer inom digital samhällsbyggnadsprocess? Vi på S-GROUP Solutions är en aktiv spelare i flera sådana nationella initiativ där detaljplanearbetet är en väldigt viktig del. På den här sidan har vi samlat information som kan vara relevant för dig.

Folksamling

Kommuner uttalar sig om sitt arbete med standarder och digitalisering

Vi fick chansen att träffa tre profiler, som brinner för digital samhällsbyggnadsprocess, och ställa dem tre frågor. Medverkande är Anders Hallmén - Planchef Sollentuna kommun, Märta Syrén - Verksamhetsutvecklare på Region Gotland samt Frida Hammarlind - Enhetschef Plan på Örebro kommun.


Såhär konstruerar du enklast en detaljplan

Ritade planer håller sällan måttet. Ursäkta ordleken, men ritade planer har inga krav på sig att vara korrekt återgivna. Vad innebär konstruerade planer och varför är det så mycket bättre än ritade planer?

LÄS MER

promenadstråk

Var i kommunen får jag bygga ett sju meter högt hus?

Gamla tiders planmosaiker kunde visa översiktsbilder genom ortofoton och med länkar till inscannade detaljplanedokument. Med den moderna planbestämmelsedatabasen pekar du på en valfri plats i kartan och får reda på i klartext vad som gäller just där. Vilka fler fördelar finns?

LÄS MER

fält och åkrar sett uppifrån

Tre tips till framgång för digital detaljplaneprocess

Regeringen har givit Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att standardisera samhällsbyggnads- och detaljplaneprocessen. Vad blir effekten av att följa standard?

LÄS MER

barn på stege

Digitalt samråd - lämna kommentarer på Folkets hus eller hemma i soffan?

Det är en utmaning för de flesta kommuner att kommunicera med sina invånare om vad som sker i staden och varför. Medborgarna ska känna att de kan påverka och att de har tillräckliga underlag för att bilda sig en uppfattning. Hur skapar man aktivt medborgarskap?

LÄS MER

Man med laptop i soffa

Vår syn på digital samhällsbyggnadsprocess

"En enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer." Så lyder målsättningen med det nationella myndighetsuppdrag, Digitalt Först, som Lantmäteriet fått ansvaret för.

LÄS MER

Stad med vy

Var går gränsen?

Lantmäteriet har, tillsammans med Boverket, tagit fram utbildningsfilmen ”Över gränsen”. Med filmen vill man medvetandegöra problem som kan uppstå tidigt i planprocessen om registerkartans kvalitet inte är tillförlitlig.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information kring hur GEOSECMA for ArGIS kan stödja digital detaljplaneprocess i just din kommun? Kontakta oss för en visning så hör vi av oss snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.