Kopplad information till vägnätet

 • Möjlighet att vägnätsanknyta gaturumsinformation
 • Enkelt att redigera gator, vägar, gång- och cykelnät
 • Skapa och uppdatera en lokal kopia av NVDB
 • Stödjer tjänstebaserat datautbyte med Trafikverket

LÄS MER

gata, vägnät

Kontroll på kommunal belysning

 • Stöd för inventering enligt nytt myndighetsinitiativ
 • Översikt av kommunens belysningsstolpar
 • Verktyg för både egen drift och entreprenör
 • Enkel kontroll över kostnader

LÄS MER

belysning på gata

Kontroll på gatuunderhållet i kartan

 • Få kontroll över vägnätets mängder och status
 • Planera, prioritera och visualisera underhållsbehov
 • Beräkna beläggningsstatus och restliv
 • Analysera och presentera trafikmätningar

LÄS MER

lastbilar på väg med bro i bakgrunden

Grävtillstånd, markupplåtelse och TA-plan

 • Snabb hantering av ansökan, tillstånd och fakturering
 • E-tjänst för ansökan
 • Enkelt arbetsflöde för handläggare och remissinstanser
 • Aktuella och pålitliga data med rätt geografisk information

LÄS MER


Trafikföreskrifter och vägmärken

 • Rätt skylt på rätt plats förutsätter korrekta föreskrifter
 • Skapa föreskrifter enligt Transportstyrelsens regler
 • Enkelt att koppla vägmärkesinformation till väglänk
 • Smidigt att inventera, planera och underhålla

LÄS MER

Trafikskyltar med husfasad i bakgrunden

Gemensam lägesbild för gaturummet

 • Samla era gatudata med kartan som grund
 • Lätt att anpassa efter era behov
 • Visualisera gaturummets anläggningar och skötsel
 • Vinster med ett sammanhängande digitaliserat gaturum

LÄS MER

Vy över Helsingborg stad

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.