Konstruera eller rita detaljplaner?

Ritade planer håller sällan måttet. Ursäkta ordleken, men ritade planer har inga krav på sig att vara korrekt återgivna. Korsande linjer, ytor som inte är slutna och kontroll av gränsers hierarki saknas helt. Med andra ord, bakom den ritade planen finns…ingenting. Planer som konstrueras följer antagna regelverk och standarder. Det går nästan inte att göra fel. Dessutom, blir resultatet återanvändningsbart i hela den fortsatta digitala kedjan.

För med GEOSECMA for ArcGIS, och dess konstruerade detaljplaner, blir planer och tillhörande bestämmelser digitalt nåbara och användbara. Informationen kan utbytas från maskin till maskin eller mellan människa till människa. Ett vanligt exempel är när information behöver skickas till andra involverade aktörer under detaljplaneprocessen.

litet fågelhus

väg in till staden

Fördelar med konstruerade planer

Konstruerade detaljplaner ger inte bara en plankarta. Det resulterar även i en planbestämmelsedatabas. Det betyder att planbestämmelser samlas digitalt och sömlöst över alla detaljplanerade områden. Och med det följer möjligheten att göra analyser som att hitta outnyttjade byggrätter eller identifiera var det finns planlagd bostadsmark som tillåter en viss byggnadshöjd.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.