Planbestämmelsedatabas - inte att förväxla med planmosaik

I GEOSECMA for ArcGIS planbestämmelsedatabas samlas resultatet av de konstruerade detaljplanerna. Gamla digitala planmosaiker kunde visa översiktsbilder genom ortofoton och med länkar till inskannade detaljplanedokument. Innan dess var de analoga och ett resultat av att klippa och klistra från olika plankartor. Med den moderna planbestämmelsedatabasen pekar du på valfri plats i kartan och får i klartext reda på vad som gäller just där. Då får du en korrekt och aktuell helhetsbild som automatiskt sammanställts utifrån planers kronologi och bestämmelsers hierarki. På så sätt vet du alltid vad som gäller på en specifik plats, oavsett när detaljplanerna vann laga kraft eller hur många planändringar som skett i området.

fält ovanifrån

byggarbetsplats

Analyser med planbestämmelsedatabasen

Tack vare att GEOSECMA for ArcGIS är ett modernt GIS-baserat system kan vi göra analyser med vår planbestämmelsedatabas, exempelvis: 

  • Ta reda på vad som gäller för en specifik plats eller för planering av återstående digitaliseringsarbete.
  • Visa användningsformer för kvartersmark, allmänt område och vattenområde för att fastställa vem som har underhållsansvar.
  • Identifiera bebyggda och obebyggda fastigheter för analys av outnyttjade byggrätter.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.