Aktivt medborgarskap

Det är en utmaning för de flesta kommuner att kommunicera med sina invånare om vad som sker i staden och varför. Medborgarna ska känna att de kan vara med och påverka men också att de har tillräckliga underlag för att kunna göra det. Dagens, och framför allt, morgondagens medborgare tar engagemang till helt nya nivåer. De vill förstå hur nybyggnationen kommer att påverka deras närmiljö. Med 3D, VR och AR finns helt nya möjligheter att presentera detaljplaneförslag.  

man med dator sittande i soffa

svensk stad med vatten i kvällsljus

Digital spegling av staden

Under samrådsförfarandet är det viktigt att förmedla helhetsbilden. Hur påverkar detaljplanen omkringliggande gator? Behövs nya grönområden? Krävs ändring av hastigheter? Dags att bygga nytt dagis?

En digital spegling av staden gör att nya planerade byggnadsområden kan sättas in i ett sammanhang. Det går att prova nya idéer och se konsekvenserna av planerade projekt. Med GEOSECMA for ArcGIS kan en sådan digital kopia av staden skapas. Naturligtvis finns det även stöd för att samla in både allmänhetens synpunkter och sakägarnas kommentarer digitalt.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.