Standarder - nyckeln till framgång i en digital detaljplaneprocess

Myndigheter är överens om att standardisera samhällsbyggnads- och detaljplaneprocessen. Tack vare dessa standarder får vi :

  • enhetliga format och gemensamma definitioner
  • förutsättningar att utbyta information med andra aktörer såsom konsulter och myndigheter
  • möjligheten att sammanställa en komplett bild av vad som gäller i området 

Kommuner som använder GEOSECMA for ArcGIS har automatiskt ett inbyggt stöd för att följa gällande standarder.

pojke på stege

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.