Så förbereder ni er kommande migering på bästa sätt

Din organisation kan säkra förberedelser samt kompetensuppbyggnad i god tid innan det är dags för er installation av GEOSECMA for ArcGIS 11.1. Därigenom får ni en smidigare och enklare migrering och kan snabbare nyttja alla kapaciteter som vår nya generation av GEOSECMA medför.

Missa inte vår webbinar-serie där vi presenterade best practice för lyckad migrering mer detaljerat. Du kan ta del av dessa inspelningar i efterhand.

Länk - tillbaka till Startsida "GEOSECMA for ArcGIS 11.1"

Checklista migrering till GEOSECMA 11.1

Checklista - förberedelser

Ta del av vår checklista där vi har listat vad du som GIS-samordnare och/eller GEOSECMA Systemansvarig kan förbereda i god tid före er installation av GEOSECMA for ArcGIS 11.1.


Behöver din organisation hjälp?

Vi har tagit fram ett paket av tjänster för att hjälpa er i migreringsresan till GEOSECMA 11.1. avseende både nödvändiga förberedelser samt kompetensuppbyggnad. Se summering nedan - följ därefter länkarna till mer detaljerad presentation av innehåll, upplägg samt intresseanmälan. 


Inventering av er VA-databas

Målgrupp: GIS-samordnare och GEOSECMA Systemansvarig

Vi hjälper er att städa er databas inför migrering från GEOSECMA Ledning VA till GEOSECMA för VA. Det gör det möjligt för er att i god tid upptäcka eventuella felaktigheter som förekommer i databasen så att ni därefter kan åtgärda dessa före migrering till GEOSECMA 11.1. 

Mer information och intresseanmälan

Skript GEOSECMA Ledning VA frågelager tabell domänvärden

Kontroll av karttjänster, appar och dashboards

Målgrupp: GIS-samordnare och GEOSECMA Systemansvarig

Vi sammanställer aktuell status för samliga karttjänster, appar och dashboard i er nuvarande GEOSECMA-miljö genom att installera skript i er servermiljö. Ni får då kunskap, redan i ett tidigt skede, om vilka åtgärder ni behöver göra i er befintliga miljö. Dessutom kan dessa skript fortsätta att användas även efter migrering till GEOSECMA 11.1. för fortsatt tillgång till rapporter kring aktuell status.

Mer information och intresseanmälan

Pussel 4

Rådgivning inför migrering till GEOSECMA 11.1.

Målgrupp: GIS-samordnare och GEOSECMA Systemansvarig

Vi erbjuder rådgivning om ni önskar en tydlig bild av vad migreringen kommer att innebära för just er organisation. Vi gör en översyn av er miljö och ni får även en skriftlig plan över våra rekommendationer inför migreringen.

Mer information och intresseanmälan

Webbinar deltagare digitalt möte

Workshop i ArcGIS Enterprise

Målgrupp: GIS-samordnare och GEOSECMA Systemansvarig

Öka dina kunskaper kring systemdesign och arkitektur i vår nya GEOSECMA-generation (GEOSECMA 11.1.). Du får en god insikt i vad som krävs för en lyckad implementation av GEOSECMA 11.1. På så sätt kan du redan nu förbereda din organisation inför kommande migering, vilket medför att ni kommer igång snabbare efter installation.

Mer information och intresseanmälan


Workshop - Introduktion till ArcGIS Pro

Denna workshop vänder sig till alla som använder GEOSECMAs desktop-klient. Du får grundläggande kunskaper i GEOSECMAs nya desktop-klient, ArcGIS Pro, och dess funktionalitet och arbetsflöden. På så sätt är du väl förberedd att börja arbeta med GEOSECMA 11.1.

Är du GIS-samordnare - GEOSECMA Systemansvarig? Tipsa gärna berörda användare i din organisation om denna workshop!

Mer information och intresseanmälanHjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.