Samverkan genom integration med andra leverantörers system

Långsiktighet är viktigt för oss i alla lägen. Inte minst när det handlar om våra produkter och lösningar. I långsiktigheten ligger både tryggheten i att allt funkar som det ska i nuläget, men också tryggheten i en ständig utveckling som motsvarar krav och behov från omvärlden.

Vi vill hjälpa svenska kommuner att utveckla sin verksamhet och bli ännu mer effektiva. Genom öppenhet och samarbete utvecklas både vårt och ert kunnande. Därför samarbetar vi sedan lång tid tillbaka med flera olika leverantörer och nya samarbetspartners tillkommer kontinuerligt.


Enkelhet och aktuella data

Enkelhet är vår målsättning. Och givetvis vill väl ingen jobba med kopior av data. Med sömlösa arbetsflöden mellan GEOSECMA och andra system blir data tillgängligt i realtid. Därmed säkerställs aktuell data. Genom integration mellan GEOSECMA och andra system blir effekten för dig som använder GEOSECMA att du enkelt kan skapa en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system.

Vad innebär integration samt integrationsprodukt?

Med integration avser vi en sömlös sammankoppling mellan GEOSECMA och andra system. Med integrationsprodukt menar vi ett öppet standardiserat gränssnitt, som alltid paketeras i form av en produkt, mellan GEOSECMA och andra system. Fördelen för dig som användare blir att:

  • GEOSECMA kan visa data från andra system
  • Andra system kan visa data från GEOSECMA
  • Data kan utbytas mellan GEOSECMA och andra system

Integrationsprodukter

GEOSECMA Fastighetsdata är en befintlig integrationsprodukt där vi via ett öppet standardiserat gränssnitt möjliggör att exempelvis ärende- eller debiteringssystem förses med aktuell fastighetsinformation som t.ex. fastighet, adress eller ägare. 

Våra integrationsprodukter för debiteringssystem ger nytta för t.ex. VA-verksamheten genom att man kan sampresentera aktuell information om abonnent, taxor och förbrukning med verksamhetsdata i GEOSECMA för VA och därigenom skapa bättre debiterings- och beslutsunderlag. Integrationsprodukter fungerar med andra ord som verktyg för integration av olika typer av verksamhetsdata. Dessutom stödjs sömlösa arbetsprocesser, d.v.s. arbetsprocesser som sträcker sig genom flera verksamhetssystem.

Pixabay/boat-g2231fc178_640

Samverkan

Samverkan fungerar bäst när det är ordning och reda och alla vet vad som förväntas. Därför ingår vi alltid avtal med de leverantörer som vill samarbeta med oss. Det innebär att vi tar ansvar för att integrationsprodukten fungerar inom ramen för GEOSECMA-systemet och att data kan visas och utbytas enligt överenskommelsen med våra partners. Våra samarbetspartners tar motsvarande ansvar för sin del av integrationslösningen.

Support av integrationsprodukter

Du som är användare och kund med avtal på GEOSECMAs integrationsprodukter har rätt till support och nya versioner av dessa produkter. Våra goda samarbetsrelationer och tillhörande leverantörsavtal är särskilt viktiga vid supportärenden, eftersom support kan behöva ske i såväl GEOSECMA som i partners system.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information kring våra integrationsprodukter och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss så hör vi av oss för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.