Ny GEOSECMA-version tillgänglig för beställning

Nu finns GEOSECMA-version 10.7.1 Service Pack 8 (SP8.1 och SP8.2) tillgänglig för beställning. Det är på service pack 8 som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. Support ges för innevarande version (SP8) samt en version bakåt (SP7). Beställning görs av GEOSECMA Systemansvarig. 


Release notes, systemkrav, rekommendation till GEOSECMA Systemansvarig samt beställningInstallation av SP8 sker i två steg - Myndighetsförändringar resulterar i SP8.1 samt SP8.2

Vår ambition är alltid minimal påverkan och nedtid vid installation av nya versioner, eftersom vi vet att GEOSECMA for ArcGIS är ett verksamhetskritiskt system för många kommunala användare. För att kunna leverera stöd för nya myndighetskrav i rätt tid för våra användare medför det att installation av SP8 behöver ske i två steg. Därför delar vi upp Service Pack 8 i SP8.1 (tillgänglig för installation från 25 november) samt SP8.2 (tillgänglig för installation från 16 december).

Anledningen är att Boverket, Lantmäteriet och Trafikverket gör sina förändringar tillgängliga för oss som leverantör vid olika tidpunkter. Det är först när myndigheterna ger oss tillgång till sina verkliga myndighetsdata som vi kan verifiera GEOSECMA på skarpa data. Det är viktigt ur kvalitetssäkringsperspektiv, både för oss och för dig som användare, att minimera risken att fel uppstår.


Viktigt! - Kundförberedelser GEOSECMA Systemansvarig 

  • Service pack 8 innehåller kundförberedelser med anledning av Trafikverkets nya NVDB-katalog. 
  • Detta berör er som har modulen GEOSECMA LVDB
  • Du som är GEOSECMA Systemansvarig behöver därför omgående förmedla denna information till den som hanterar redigering av ert lokala vägnät. 
  • Genom att vara väl insatt i kundförberedelser säkerställs en smidig installation av den nya versionen.  

Avsluta pågående redigeringsjobb till NVDB före uppdatering till SP8.1!


Kundinstruktioner för tidigare versioner

Om din organisation uppdaterar till SP8 och i dagsläget inte har version 10.7.1 SP7 installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare service pack. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Boverkets nya krav på Digital planbeskrivning

Nya detaljplaner, som påbörjas från och med den 1 januari 2022, ska innehålla digitala planbeskrivningar i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8). Syftet med digitala planbeskrivningar är att skapa en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll där informationen kan utbytas maskinellt och på så sätt tillgängliggöras digitalt. Och som en bonus blir det även enklare för människor att förstå en detaljplans bakgrund, syfte och påverkan på omgivningen. GEOSECMA Fysisk planering har nu utökats med funktionalitet för digital planbeskrivning enligt Boverkets regler.

Läs mer om ny funktionalitet i GEOSECMA Fysisk planering

Pixabay/arq-2645762_640

Se film - Digital planbeskrivning i GEOSECMA

Se vår korta produktpresentation där vi visar där vi visar vårt stöd för att:

  • kategorisera innehåll, tagga med nyckelord och inordna innehåll under relevant tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer
  • inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning

Projektstöd - GEOSECMA Fysisk planering

Vi erbjuder vägledning och workshop som innebär att du som planarkitekt, eller andra roller som arbetar med detaljplaner, ges möjlighet att prova på modulens nya funktionalitet i er egen miljö och med tillgång till era egna verksamhetsdata. Du kan även ställa frågor utifrån din organisations särskilda behov. Resultatet blir att ni snabbt kommer igång med tillämpning av digital planbeskrivning enligt Boverkets nya regler. För genomgång av praktiskt handhavande av modulens nya funktionalitet hänvisar vi till vår schemalagda utbildning i Fysisk planering, se nedan.

Administration kontor

Utbildning - GEOSECMA Fysisk planering

Vi erbjuder även schemalagd utbildning i hur digital planbeskrivning implementerats i GEOSECMA Fysisk planering. Under utbildningen går vi igenom modulens funktionalitet för digitala planbeskrivningar och hur tillhörande arbetsflöde ser ut. Vid utbildningen deltar du tillsammans med personer från andra kommuner som också har anmält sig till samma kurstillfälle. 

Läs mer om innehåll, kommande kurstillfällen och intresseanmälan


Samfällighet Direkt - GEOSECMA Fastighet

Lantmäteriets lanserar en ny version (v. 2.1) av direktåtkomsttjänsten ”Samfällighetsförening Direkt” den 7 december, vilket är en viktig informationsmängd i plan- och bygglovsprocessen. Myndigheten har informerat om att tidigare version (v. 2.0) upphör att fungera samma datum. För att säkerställa att din organisation återigen får tillgång till dessa myndighetsdata via "Samfällighetsförening Direkt - version 2.1" så krävs att er organisation installerar SP8.2.

Läs mer - så påverkas du som arbetar med plan- och bygglov

kobu-agency-7okkFhxrxNw-unsplash

Ny NVDB-katalog - GEOSECMA LVDB

Den 2 november börjar Trafikverkets NVDB-datakatalog version 6.3.6 att gälla. Förändringarna i datakatalogen berör gång- och cykelnät (GCM) samt dataprodukten Bärighet. Trafikverket inför därför ajourhållningsstopp till NVDB för cykel- och gångnät under hela november. I länken nedan hittar du detaljerad information om vad detta innebär samt frågor/svar kring ajourhållningsstoppet. 

Läs mer - tips och så påverkas du som arbetar med kommunens vägnät

Kundinstruktioner - avsluta pågående redigeringsjobb före installation till SP8.1

Pixabay/road-g5c599c0b7_640

BAL (byggnad, adress, lägenhet) GEOSECMA Karta

Den 28 september började Lantmäteriets nya kontraktrelease för BAL att gälla vilket medförde vissa förändringar i byggnads- och adressinformation i syfte att tillgodose ökade krav på informationssäkerhet. Vi lanserade stöd i GEOSECMA Karta för denna myndighetsförändring redan i ett rättningspaket/QIP i september och informerade våra kunder. I SP8 ingår, förutom denna myndighetsanpassning, även nyheter som underlättar för dig som arbetar med tjänstebaserat datautbyte kring BAL-information.

Läs mer

Pixabay/huskvarna-gf8e6b3233_640

Revidering av ÖFF 11.50 - GEOSECMA Fastighet

Våra Fastighetskunder har redan stöd sedan tidigare för Lantmäteriets revidering av överföringsformatet för fastighetsinformation, ÖFF 11.50 (rev1). Denna information kommunicerades i slutet av augusti (läs här). Enkelt uttryckt innebär det att Lantmäteriet tagit bort byggnadsinformation som är av känslig karaktär och som kan kopplas till militära anläggningar, kärnkraftverk eller andra anläggningar med hög säkerhetsfaktor i samhället. I service pack 8 har berörda datamängder, ”Byggnadstyp - byggnadsändamål registerbyggnad” samt ”Anläggningstyp belägenhetsadress”, anonymiserats i GEOSECMA Fastighet, vilket medför att informationen inte längre blir sökbar. 

Pixabay/helsingborg-g445a66269_640

Beställningsformulär - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP8

Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. Efter att vi mottagit din beställning kommer du att kontaktas av oss för närmare planering.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.