Ny GEOSECMA-version tillgänglig för beställning

Nu finns GEOSECMA-version 10.7.1 Service Pack 9 tillgänglig för beställning. Releasen innehåller nyheter i modulerna Fysisk planering samt Karta.

Det är på service pack 9 som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. Support ges för innevarande version (SP9) samt en version bakåt (SP8). Beställning görs av GEOSECMA Systemansvarig. 


Release notes, systemkrav samt beställning


Kundinstruktioner för tidigare versioner

Om din organisation uppdaterar till SP9 och i dagsläget inte har version 10.7.1 SP8 installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare service pack. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Ny Nationell Informationsspecifikation Detaljplan

Nu är GEOSECMA Fysisk planering anpassad till aktuell version av Lantmäteriets informationsmodell för "Nationell Informationsspecifikation Detaljplan" (version 4.0) som publicerades den 24 januari 2022. Informationsmodellen reglerar kommuners leverans av digitala detaljplaner till Lantmäteriets Nationella geodataplattform. Lantmäteriet slutar stödja tidigare version 2.0 den 24 juli 2022. Därför rekommenderar vi samtliga kunder med modulen Fysisk planering att snarast uppdatera till detta service pack 9 för att säkerställa fortsatt stöd för leverans av detaljplaner till Lantmäteriets geodataplattform.

Läs release notes mer för information om:

  • vad innebär Lantmäteriets nya version?
  • när upphör Lantmäteriets stöd för tidigare versioner?
  • vår rekommendation till er som har GEOSECMA Fysisk planering
  • förtydligande angående modulens Planbestämmelsedatabas

Se film 

Se vår kortfilm för presentation av: 

  • Vad innebär Lantmäteriets nya version av ”Nationell Informationsspecifikation Detaljplan”?
  • Hur påverkas du som arbetar med GEOSECMA Fysisk planering?

Projektstöd - GEOSECMA Fysisk planering

Vi erbjuder vägledning och workshop kring de nya myndighetsregler som Boverket och Lantmäteriet nyligen lanserat och som påverkar dig som arbetar som planarkitekt eller motsvarande yrkesroll. Resultatet blir att ni snabbt kommer igång med tillämpning av nya regelverk. Dessutom ges ni möjlighet att prova på funktionalitet i GEOSECMA Fysisk planering i er egen miljö och med tillgång till era egna verksamhetsdata. 

dator kollegor kontor

Stöd för datautbyte detaljplaner med andra IT-system

Nu lanserar vi stöd för utbyte, det vill säga import och export, av detaljplaner mellan GEOSECMA Fysisk planering och andra IT-system för skapande av detaljplaner (såsom mellan kommun och detaljplanekonsult). Vårt nya utbytesformat, GeoJSON, bygger på samma format och informationsmodell som Lantmäteriets Nationella geodataplattform baseras på. Det innebär att utbyte således kan ske med andra IT-system som stödjer samma format – exempelvis ”Focus – Detaljplan” från leverantören Sokigo.

Läs release notes för mer information


Se film 

Se vår kortfilm för presentation av: 

  • Vi visar - så fungerar import och export mellan GEOSECMA Fysisk planering och andra IT-system

Supportguide Import/Export GeoJSON-format

Vår support har tagit fram en guide som beskriver hur du använder det nya formatet för datautbyte av detaljplaner. I guiden beskrivs även hur digitala planbeskrivningar hanteras i GeoJSON-formatet.

Läs guide

Ny version av Boverkets Planbestämmelsekatalog

Nu är GEOSECMA Fysisk planering anpassad till aktuell version av Boverkets Planbestämmelsekatalog, som publicerades den 14 oktober 2021. 

release notes beskrivs ett urval av Boverkets förändringar. 


Enklare exportera kartor som lagerpaket

Nu är det möjligt att exportera alla typer av kartor som lagerpaket med ett väldigt förenklat och användarvänligt arbetsflöde jämfört med tidigare hantering. 

Den nya funktionaliteten kan användas för alla typer av kartor, såsom grundkarta, nybyggnadskarta eller VA-karta, där det finns behov av att spara kartan digitalt med bibehållen information. Alla grundkartor som tas fram efter den 31 december 2021 ska tas fram så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Den nya funktionaliteten passar bra för detta ändamål.

Platta ipad glad

Se film 

Se vår kortfilm för presentation av: 

  • Så fungerar vårt nya och enklare arbetsflöde för att exportera kartor som lagerpaket.

Tips - koordinera er SP9-installation med Fastighetskartan

Behöver din organisation hjälp med att säkerställa schemalagd import av Lantmäteriets nya Fastighetskarta? Passa på och beställ vårt projektstöd så kan vi samordna er uppdatering till service pack 9 med att även hjälpa er med Fastighetskartan vid ett och samma tillfälle.

Läs mer om projektstöd

Intresseanmälan projektstöd

pixabay/malmo-gc08b45750_640

Beställningsformulär - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP9

Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. Efter att vi mottagit din beställning kommer du att kontaktas av oss för närmare planering.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.