Ny GEOSECMA-version - tillgänglig från november 2022!

GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 Service Pack 3 innehåller nyheter för dig som arbetar med VA i integrationsmodulen GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare. 

Dessutom har vi inkluderat stöd för aktuella myndighetsförändringar som berör dig som arbetar med fastighetsinformation (Fastighet) detaljplaner (Fysisk planering) och kommunens vägnät (LVDB).

GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP3

Nytt i GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare

Vår integrationsmodul för att hantera inkomna ärenden från Post- och Telestyrelsens webbtjänst Ledningskollen.se har kompletterats med förbättrad funktionalitet: 

  • nya möjligheter att styra presentation av information samt skalhantering i PDF-bilagor
  • ärendenummer i mejlsvar
  • förtydligande när infrastruktur saknas i efterfrågat område

Intressant - jag vill läsa mer om nyheterna

Nyheter i GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare

Nytt i GEOSECMA Fysisk planering

Modulen är anpassad till Boverkets nya version av Planbestämmelsekatalogen som publicerades den 1 november. Den nya versionen innehåller endast mindre förändringar såsom nya kolumner för Hilucskoder (vilket planhandläggare inte behöver använda i nuläget), uppdaterad länkning till vägledning på PBL Kunskapsbanken samt mindre redaktionella förändringar. 

Vi har även utökat modulens hyperlänklista med "underlagstyper" samt utökat listan av bestämmelser avseende kategori "fastighetsindelningsbestämmelser".

GEOSECMA Fysisk planering - fastighetsindelningsbestämmelse

Tips - Digitalisera och tolka äldre detaljplaner

Nyhet - boka 2 h vägledning

Tips till kommunens planarkitekter - nu kan din organisation boka 2 timmar lång frågestund/vägledning med någon av våra specialister inom digitalisering av detaljplaner. 

Få en snabb och översiktlig bild inom er organisation kring vilka myndighetskrav som ställs kring att digitalisera och tolka äldre detaljplaner, när ni måste leverera enligt dessa regelverk samt mest effektiva sätt att nå dit.  

Därefter finns möjlighet att även ta del av vårt projekstöd där vi mer detaljerat går igenom Boverkets rekommendationer och praktisk vägledning kring tolkning av äldre bestämmelser. 

Läs mer och intresseanmälan

Tips - Så tillämpas Boverkets och Lantmäteriets regelverk för detaljplaner i GEOSECMA Fysisk planering

Tips till kommunens planarkitekter - boka vårt projektstöd i samband med er uppdatering till SP3. 

Ta del av vårt projektstöd som är uppbyggt i följande block. Varje block (halvdag) kan beställas för sig eller som ett helhetspaket (1, 5 dag). Mer information om upplägget presenteras via länken nedan.

  1. Boverkets förskrifter om detaljplan 
  2. Leverans till Nationella geodataplattformen 
  3. Digital planbeskrivning 

Läs mer och intresseanmälan


Nytt i GEOSECMA LVDB

Modulen stödjer nu Trafikverkets nya version (6.3.8.) av datakatalogen för nationell vägdatabas (NVDB) som publicerades den 2 november. 

Vi har sammanställt vilka företeelser och attribut som påverkas samt vår rekommendation kring import/export samt vikten av att avsluta pågående redigeringsjobb före uppdatering.


Nytt i GEOSECMA Fastighet - Akt Direkt

Lantmäteriet har publicerat en ny version (5) av Akt Direkt. Detta service pack innehåller stöd för Akt Direkt v. 5 och att hämta hem, samt öppna, akter via DjVU-formatet. I kommande releaser kommer vi även att addera stöd för att hämta hem akter även i PDF-format.

Tidigare versioner av Akt Direkt (v. 3 och 4) avvecklas 2023-03-31, vilket innebär att äldre versioner således fortsätter att fungera parallellt med den nya versionen fram till nämnda datum. Din organisation behöver därför uppdatera till detta service pack senast 2023-03-31 för att säkerställa fortsatt tillgång till Akt Direkt.

Service pack innehållandes stöd för Ark Direkt

Nytt i GEOSECMA Fastighet - Direktåtkomsttjänster

I GEOSECMA Fastighet finns nu stöd för Lantmäteriets nya versioner av följande direktåtkomsttjänster:

  • Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.1.
  • Gemensamhetsanläggning Direkt v. 2.1.
  • Rättighet Direkt v. 2.1.

Tidigare version av direktåtkomsttjänsterna fortsätter att fungera parallellt med nya versionen fram till 2023-03-31.

Nya versioner av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster

Tips till kommunens GIS-samordnare

Har din kommun ArcGIS Kommunlicens och därmed tillgång till ArcGIS Monitor?

Passa på och ta del av vårt projektstöd där vi hjälper er att komma igång med ArcGIS Monitor. GIS-plattformen är ett verksamhetskritiskt system för många människor i kommunen. Kommuner som har tillgång till ArcGIS Monitor har ett utmärkt verktyg för att övervaka hur er GIS-plattform mår. Det ger er möjlighet att kontrollera hur ArcGIS och GEOSECMA används och presterar så att ni säkerställer fortsatt tillgång till kritiska verksamhetsdata. 

Läs mer och intresseanmälan

Happy office computer monitor

Till Systemansvarig - Utveckling och Support

Glöm inte! Det är på denna version som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. 

Support ges för innevarande version (10.9.1 SP3) samt en version bakåt (10.9.1 SP2).

Uppdatera till senaste version

Till Systemanvarig - Tidigare versioner

Glöm inte! Om din organisation uppdaterar till 10.9.1 SP3 och i dagsläget inte har senaste version (10.9.1 SP2) installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare versioner. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av oss. I samband med uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. Vi vill gärna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvara era behov.

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback


Till Systemansvarig - Beställningsformulär 

Beställning av uppdatering görs av den som är GEOSECMA systemansvarig. Efter att vi mottagit din beställning kontaktas du av oss för närmare planering.

Boka uppdatering

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.